Hoe vergelijk je internationale gezondheidszorggegevens?

0
7141

In allerlei Europese landen worden gegevens verzameld over waarmee en hoe vaak mensen naar hun huisarts gaan. Maar zijn die gegevens onderling wel te vergelijken? De Europese Commissie wilde dat weten het NIVEL zocht het uit. Vooral internationale gegevens over ernstige lichamelijke aandoeningen bij volwassenen (zoals bijv. een beroerte, diabetes of gordelroos) blijken redelijk betrouwbaar naast elkaar te leggen.De Europese Commissie wil een grote databank aanleggen met daarin gegevens over de gezondheid van de Europese burger in de verschillende landen. De onderzoekers concluderen dat (een deel van) die gegevens heel goed verzameld zou kunnen worden door nationale huisartsennetwerken (zoals LINH of de Continue Morbiditeits Registratie Peilstations van het NIVEL). Wel moet er steeds gecontroleerd worden of de verschillen tussen de landen werkelijk verschillen in gezondheid zijn, of dat ze bijvoorbeeld worden veroorzaakt door verschillende manier van gegevens verzamelen.

Uit het onderzoek blijkt dat drie factoren het moeilijker maken om de informatie uit de verschillende landen te vergelijken. Ten eerste zijn er verschillen in de beschikbaarheid van de informatie: welke informatie is er beschikbaar over de frequentie van de ziekte en de leeftijd en het geslacht van de patiënten. Ten tweede verschilt soms de definitie van een ziekte of aandoening van land tot land. Als laatste zijn er verschillen in gezondheidszorgsystemen en culturele verschillen. Gaan patiënten bijvoorbeeld direct naar een specialist of heeft de huisarts een poortwachtersrol? Ook wordt in het ene land de huisarts sneller bezocht dan in het andere, al was het maar om een – in sommige landen verplicht – verlofbriefje te halen wanneer een kind ziek is.

Aan dit onderzoek werd meegewerkt door vertegenwoordigers van en door de huisartsennetwerken uit België, Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Nederland, Portugal en Spanje. De onderzoekers doen ten sterkste de aanbeveling in ieder Europees land een of meer nationale of regionale, door huisartsen gevoede informatiesystemen op te richten.
Bron : Nivel (pdf)