Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg

0
5263

Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is een netwerk van 93 geautomatiseerde huisartspraktijken met ruim 360.000 ingeschreven patiënten (december 2003). De LINH-huisartsen verzamelen op continue basis ‘productiegegevens’ over aandoeningen (ICPC-gecodeerde diagnose), aantallen contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen.Het doel van LINH is representatieve, continue, kwantitatieve en kwalitatieve informatie omtrent de door Nederlandse huisartsen geleverde zorg te genereren. De informatie uit LINH dient voor onderbouwing van het landelijk beleid van beroepsgroep en overheid; wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep huisartsen; en het beantwoorden van vraagstellingen op het gebied van het gezondheidszorgbeleid in het algemeen.
Bron : linh.nl