Geestelijke gezondheid Nederlanders achteruit

0
258

Vergeleken met 1987 hebben meer Nederlanders naar eigen zeggen psychische problemen. Die toename is vooral te wijten aan een toename van psychische problemen onder laag opgeleiden, arbeidsongeschikten en werklozen. Desondanks vindt ruim driekwart van de bevolking de eigen gezondheid over het algemeen goed.Het aantal personen dat op een vragenlijst naar psychische problematiek (de General Health Questionnaire of GHQ) boven de drempelwaarde scoort is toegenomen van 16,8% (in 1987) naar 22,8% (in 2001). Toch is het aantal personen in de bevolking dat zegt een goede gezondheid te hebben, sinds 1987 nauwelijks veranderd. Wel is het zo dat vergeleken met 1987 minder vrouwen, ziekenfondsverzekerden, laag- en middelbaar opgeleiden en werklozen hun gezondheid als goed inschatten.

Een derde van de Nederlanders zegt ooit een periode te hebben doorgemaakt dat zij angstig of bezorgd waren, een kwart zegt ooit somber of depressief te zijn geweest. De meeste mensen die ooit gedurende twee weken angstig/bezorgd, of somber/depressief waren zijn tussen de 25 en 64 jaar. Meer ziekenfondsverzekerden dan particulier verzekerden en meer vrouwen dan mannen hadden ooit last van de hierboven genoemde klachten.

Deze gegevens komen uit de Tweede Nationale Studie; een omvangrijke studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met het RIVM. Voor het onderzoek zijn ruim 12.500 Nederlanders ondervraagd en gegevens uit 104 huisartspraktijken verzameld die deel uitmaken van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).
Bron : Nivel (pdf)