Leren opereren met VR in Catharina ziekenhuis

Array

Virtual Reality simulatoren worden in de toekomst onmisbaar in de opleiding voor medisch specialisten. Aldus een persbericht van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Virtual Reality simulatoren worden in de toekomst onmisbaar in de opleiding voor medisch specialisten. Dat concludeert Marlies Schijven (geboren in Eindhoven) in haar promotieonderzoek naar de toepassing en validiteit van Virtual Reality in het chirurgisch onderwijs. Op 10 maart promoveert zij in Leiden op dit onderwerp. Het onderzoek vond plaats in het Catharina-ziekenhuis. In het nieuwe skillslab van het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van VR-simulatoren.

Laparoscopische chirurgie wordt steeds populairder en er is dan ook steeds meer vraag naar van patiënten. De voordelen zijn groot; er zijn geen grote wonden, de patiënt heeft minder pijn en herstelt sneller. Voor de chirurgen vraagt het echter speciale vaardigheden. Zo moeten ze het tweedimensionale tv-beeld ‘vertalen’ in driedimensionale acties en moeten ze over speciale motorische vaardigheden beschikken om de instrumenten goed te bedienen. Promotieonderzoek
Het Catharina-ziekenhuis ontwikkelde speciale laparoscopische trainingsprogramma’s voor chirurgen in opleiding. Daarbij wordt simulatie door Virtual Reality gebruikt. Virtual Reality (VR) simulatoren bieden, als geen andere onderwijsmethode, de mogelijkheid tot veilig, herhaald en op gestructureerde wijze trainen van assistenten. Bovendien kan de uitvoering objectief worden beoordeeld. Marlies Schijven haakt met haar promotieonderzoek aan op deze ontwikkeling. Haar promotieonderzoek is gehouden onder opleidingsassistenten en specialisten Chirurgie in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat 100% van de assistenten aan het eind van hun chirurgische opleiding over basale laparoscopische vaardigheden wil beschikken. In de praktijk is echter vaak onvoldoende gelegenheid om de vaardigheden zodanig eigen te maken, dat de assistent de operatie zelfstandig kan uitvoeren. Daarom moeten specifieke trainingsprogramma’s uitkomst bieden. Simulator
De Xitact LS500 is een VR simulator voor laparoscopische galblaasoperaties. Deze simulator wordt in het skillslab van het Catharina-ziekenhuis gebruikt voor trainingen. Voor de onderzoekster was de centrale vraag of deze simulator een gevalideerd assessment voor assistenten geeft. Volgens chirurgen is de Xitact een bruikbaar instrument is voor het aanleren van vaardigheden en het meten van de uitvoering. Vervolgens werd de vraag gesteld of het programma de werkelijkheid goed weergeeft en of de resultaten goed te meten zijn. Ook dit bleek zo te zijn. Conclusies
In haar onderzoek concludeert Marlies Schijven dat, in navolging van de luchtvaartindustrie en training van piloten, de VR simulatoren in de nabije toekomst onmisbaar worden in de opleiding tot medisch specialisten. Daarnaast kan het wellicht behulpzaam zijn bij de selectie en recertificering van chirurgen en andere snijdende heelkundige specialismen De simulatiemodules zijn niet alleen geschikt voor medisch specialisten; ook beroepsgroepen als operatiekamer assistenten, anesthesie verpleegkundigen en nurse practitioners kunnen profiteren van deze technologie. Vanuit het Catharina-ziekenhuis begeleidde chirurg dr. J. Jakimowicz het onderzoek. Hij ontwikkelde de Eindhoven VR laparoscopic training course, die inmiddels een officiële erkenning en certificering kreeg van de European Association for Endoscopic Surgery.

Recente artikelen