Huisartsen vragen patiënten veel vaker om toestemming voor een behandeling

Array

In ruim 20% van de huisartsconsulten vraagt de huisarts de patiënt expliciet om toestemming voor een behandeling of een verrichting. In 1987 gebeurde dat maar in één procent van de consulten.Toch is het ook nu formeel nog steeds te weinig: volgens de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moet een arts altijd toestemming vragen voor hij een geneeskundige handeling verricht..

Dit blijkt uit NIVEL onderzoek naar de informatie die patiënten van hun huisartsen krijgen en hun betrokkenheid bij de besluitvorming over de behandeling, waarbij de WGBO als leidraad diende. Voor het onderzoek zijn de patiëntenenquêtes en de observaties van op video opgenomen huisartsconsulten gebruikt van huisartspatiënten van 18 jaar en ouder (1787 consulten uit 2001 en 210 consulten uit 1987). De video-opnames zijn verzameld in het kader van de Eerste en de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Recente artikelen