Nederlandse Vereniging voor E-health: geen verbod op online recepten

Deze week werd een suïcide in relatie wordt gebracht met medicatie verkregen via het internet. De Nederlandse Vereniging voor E-health betreurt dat sommigen dit incident toeschrijven aan het gebruik van het medium. Medische fouten kunnen helaas niet worden voorkomen. Zo ook online. Bij vermoedens van Medische fouten kan in Nederland de Inspectie voor de Volksgezondheid worden ingeschakeld. Zoals ook in deze zaak gedaan is. De Nederlandse Vereniging voor E-health betreurt dat sommigen dit incident toeschrijven aan het gebruik van het medium internet in de Gezondheidszorg. Natuurlijk zijn wij ons bewust van de voor- en nadelen van elektronische zorgverlening. Dat is onder andere dan ook de rede dat de Vereniging zich inzet voor strenge richtlijnen en landelijke afspraken in kwaliteitsnormering van deze vorm van zorgverlening. Echter, het is niet terecht de Minister te verzoeken een verbod op te leggen op het online leveren van doktersrecepten. Over het voorschrijven van medicatie zijn zeer heldere afspraken en richtlijnen gemaakt, zo ook over de medicatie die door deze arts online is voorgeschreven. Iedere professionele medicus zal dan ook moeten beseffen dat de eisen voor het voorschrijven van medicatie via het Internet naast de algemeen gangbare ook nog specifieke veiligheidseisen heeft. Het is de mening van de Nederlandse Vereniging voor E-health dat, mits voldaan wordt aan strenge criteria, er geen reden is een algemeen verbod in te stellen op het voorschrijven van geneesmiddelen via dit medium. Het Bestuur, 15 maart 2005

One thought on "Nederlandse Vereniging voor E-health: geen verbod op online recepten"

  1. Ik ben er van overtuigd dat er strenge regels zijn, maar hoe kan het gebeuren dat iemand zo’n sterk medicijn kan krijgen zonder dat zij gezien is. Er is bekend dat mensen dit gebruiken om zelfmoord te plegen. Ik ken de strenge regels niet, maar het lijkt mij zinvol om dit medicijn niet per internet te vertrekken en/of om overleg met een andere arts verplicht te stellen. Het moet anders gewoon onmogelijk worden gemaakt een recept uit te schrijven.

Comments are closed.

Recente artikelen