Ordina en Erasmus MC bieden samen diagnostische diensten

Array

Ordina en het Erasmus Medisch Centrum gaan samenwerken voor de gemeenschappelijke ontwikkeling en het aanbieden van diagnostische diensten, op basis van bioinformatica. Het gaat om de levering van diagnostische diensten, waarin data uit genomics en proteomics-onderzoek centraal staan. Het centrum richt zich op de inzet van geavanceerde ICT-technologie. (persbericht Erasmus MC). Rotterdam, 24 maart 2005 Ordina en het Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend, waarin zij aangeven de handen ineen te slaan voor de gemeenschappelijke ontwikkeling en het aanbieden van diagnostische diensten, op basis van bioinformatica. Beide partijen kondigen dit vandaag aan in het kader van de officiële opening van de afdeling Bioinformatica van het Erasmus MC. Het gaat om de levering van diagnostische diensten, waarin data uit genomics en proteomics-onderzoek centraal staan. Daarnaast ligt de nadruk op de innovatieve ondersteuning van de farmaceutische industrie bij klinische trials voor op genomics gebaseerde medicijnen. De afdeling Bioinformatica is een nieuwe afdeling binnen het Erasmus MC die vandaag officieel geopend wordt door burgemeester Opstelten van Rotterdam. Het centrum richt zich op de inzet van geavanceerde ICT-technologie voor de analyse van de rol van het menselijk genoom in gezondheid en ziekte. Naast deze dienstverlenende taak binnen het Erasmus MC heeft de afdeling een eigen onderzoeksprogramma dat de basis vormt voor de biologische en technologische activiteiten. Belangrijke innovatie daarbij is de ingebruikname van I-space, een ruimte die driedimensionale, interactieve projecties van genoominformatie en klinische beelden (zoals CT en MRI) mogelijk maakt. Ordina en het Erasmus MC gaan gezamenlijk projecten starten en diensten aanbieden op het gebied van analyse van grote hoeveelheden klinische, biologische en experimentele informatie afkomstig van dna-chip experimenten. Zo zijn bijvoorbeeld heel nauwkeurig verschillende typen van leukemie vast te stellen die van groot belang zijn bij de diagnose en behandeling van deze vorm van kanker. De samenwerkende partijen hebben al trajecten gestart die dergelijke toepassingen faciliteren. Zo wordt er gewerkt aan de integratie van de I-space in de prenatale diagnostiek, waarbij echoscopie beelden van ongeboren baby s op aangeboren afwijkingen kunnen worden onderzocht. Verder wordt het data warehouse van het centrum momenteel gekoppeld aan verschillende externe bronnen voor nog effectiever DNA-onderzoek. Voor Ordina is het leveren van een bijdrage aan de medische wetenschap een belangrijk speerpunt in het kader van ons beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen , aldus Tom Rodrigues, lid Raad van Bestuur bij Ordina, Bovendien is de kennis op het gebied van life sciences die het Erasmus MC ons te bieden heeft bijzonder waardevol voor het vormgeven van ons dienstenaanbod binnen deze specifieke markt. Door samen te werken met Ordina zijn wij verzekerd van hoogwaardige technologische kennis die essentieel is voor het onderzoek dat onze afdeling verricht. Het is een perfect voorbeeld voor samenwerking tussen de academische en industriële wereld, kenniseconomie in de praktijk! , licht Peter van der Spek, professor bioinformatica aan de Erasmus universiteit, toe. Het gemeenschappelijk ontwikkelen van de diagnostische diensten betekent voor ons een verdere versterking van onze vooraanstaande R&D-positie binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

Recente artikelen