Huisarts neemt meer tijd voor hoger opgeleide patiënt

Consulten met hoog opgeleide patiënten duren langer dan die met de laag en middelbaar opgeleide patiënten. Ook praat de huisarts meer met hoogopgeleide patiënten.Dit blijkt uit de Tweede Nationale Studie; een omvangrijke studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk, die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd door het NIVEL in samenwerking met het RIVM. Huisartsen zijn meer op de patiënt gericht bij consulten met hoog opgeleide patiënten dan bij consulten van patiënten van lagere opleidingsniveaus. Het waargenomen verschil komt met name tot uiting in het betrekken van de patiënt bij de beslissingsfase van het consult. De assertiviteit van patiënten neemt toe met het stijgen van het opleidingsniveau en daardoor zijn hoogopgeleide patiënten wat mondiger. Huisartsen vragen wel vaker aan laag opgeleide patiënten of ze goed hebben begrepen wat de huisarts heeft gezegd. Huisartsen stellen aan hoog opgeleide patiënten minder vragen dan aan andere patiënten, met name minder medische en therapeutische vragen. Wel geven ze hoog opgeleiden meer informatie over medische onderwerpen.
Bron : Nivel rapport (pdf)

Recente artikelen