Acupunctuur niet werkzaam bij migraine

Hoewel acupunctuur op grote schaal wordt toegepast ter preventie van aanvallen van migraine blijkt het niet effectiever dan placebo-acupunctuur. Het aantal dagen met matige of ernstige hoofdpijn was na 9 tot 12 weken niet minder in de verumgroep. Beide interventies zijn wel effectiever dan wachtlijstcontrole.Zowel in de groep patiënten die met echte acupunctuur werd behandeld daalde het gemiddeld aantal dagen met matige tot ernstige hoofdpijn van 4 weken voor randomisatie tot week 9 tot 12 van 5,2 (SD 2,5) tot met 2,2 (SD 2,7). In de groep die een placebo-interventie onderging, was de daling van 5,0 (SD 2,4) tot 2,2 (SD 2,7). In de groep die op de wachtlijst stond, daalde het aantal dagen met matige tot ernstige hoofdpijn met 0,8 (SD 2,0) van 5,4 (SD 3,0). Het verschil tussen de acupunctuurgroep en de wachtlijstgroep was 1,4 dagen (BI 95% 0,7-07 dagen). Het aantal responders, dat wil zeggen een afname van het aantal hoofdpijndagen met ten minste 50%, was 51% in de acupuntuurgroep, 53% in de placebo-acupunctuurgroep en 15% in de wachtlijstgroep. (EW)

Bron: JAMA, 4 mei 2005

Recente artikelen