Hoogervorst doet huisartsen laatste tegemoetkoming

Array

Minister Hoogervorst doet huisartsen een laatste tegemoetkoming in de besprekingen over een nieuwe bekostigingssystematiek voor de huisartsenzorg. In het nieuwe systeem is 138 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwingen in de huisartsenzorg, de zogenaamde variabele module. Om de huisartsen tegemoet te komen stelt Hoogervorst nu voor dat een deel (48 miljoen euro) wordt toegevoegd aan het inschrijftarief (een vast bedrag dat huisartsen per patiënt krijgen). Voor de overige 90 miljoen euro moeten de huisartsen afspraken maken met verzekeraars. Deze maatregel biedt de huisartsen extra inkomenszekerheid, meent Hoogervorst. Eind april verwierp de ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) het principeakkoord dat VWS, LHV en Zorgverzekeraars Nederland op 29 maart hadden gesloten. Dit ondanks extra tegemoetkomingen aan de huisartsen.

De minister heeft het College Tarieven Gezondheidszorg via een aanwijzing opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat het nieuwe bekostigingssysteem op 1 januari 2006 kan worden ingevoerd.
Een nieuwe beloningsstructuur voor huisartsen is al jaren onderwerp van discussie tussen huisartsen, verzekeraars, ministerie en politiek. De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet vanaf 2006, waarmee het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt, is een van de aanleidingen om het systeem te herzien.

Verwijzingen

Bron: MinVWS | Hoogervorst doet huisartsen laatste tegemoetkoming

Recente artikelen