Medicijncombinatie verbetert overleving hartpatiënten

Array

Uit een grote langetermijn studie in Groot-Brittannie is gebleken dat een combinatie van aspirine, statines en beta blokkers effectiever is dan andere medicijncombinaties of één medicijn bij het verbeteren van de overlevingscijfers bij hartpatiënten. De drievoudige combinatie resulteerde in een afname van sterfgevallen met 83%.
Bron: British Medical Journal, 7 mei 2005Bij het onderzoek werden tussen 1996 en 2003 meer dan 13.000 patiënten met een hartziekte gevolgd, waarbij de effecten van verschillende combinaties werden vergeleken. Daaruit bleek dat de toevoeging van een ACE remmer aan de drievoudige combinatie een afname van sterfte te zien gaf van 75%.
Statines, ACE remmers en aspirine samen gaf een reductie van 71%, terwijl statines en ACE remmers samen resulteerden in een afname van 31%. ACE remmers alleen gaven een reductie te zien van 20% en beta blokkers alleen gaf een afname van 19%. Belinda Linden, hoofd medische informatie van de British Heart Foundation, zei dat het onderzoek een goed argument aandraagt voor het toedienen van een combinatie van bestaande medicijnen voor mensen die al een cardiovasculaire ziekte hebben. Ze voegde eraan toe dat de onderzoeksresultaten gesteund moeten worden door gerandomiseerde en gecontroleerde trials. Bron: British Medical Journal, 7 mei 2005

Recente artikelen