Plaats NP onder experimenteerartikel wet BIG

Array

NVVP wil niet op advies werkgroep reageren MAARSSEN – Voeg een ‘experimenteerartikel’ toe aan de Wet BIG en breng daar de bevoegdheid tot het voorschrijven van geneesmiddelen in onder. Dit biedt een wettelijk kader voor taakherschikking en ruimte aan nieuwe beroepen als de Nurse Practitioner en de Physician Assistent om zich verder te ontwikkelen.
Dat adviseert de werkgroep ‘Positionering Nurse Practitioner en Physician Assistent in de nieuwe beroepenstructuur’. Het advies is aangeboden aan de stuurgroep Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg (MOBG) en de stuurgroep Verpleegkundige Opleidingen en Beroeps Continuüm (VOBC).
Onduidelijkheid
Uitgangspunt van de werkgroep was het feit dat er nieuwe zorgprofessionals zoals de Nurse Practitioner (NP) zijn die gestalte kunnen geven aan taakherschikking, terwijl er onduidelijkheid is over opleidingseisen, positie, deskundigheidsgebieden en bevoegdheden.

Ontwikkelen
Door in een experimenteerartikel aan te geven welke professionals op basis van hun competenties en onder duidelijke voorwaarden zelfstandig bevoegd zijn voor het verrichten van voorbehouden handelingen geef je de kans aan nieuwe beroepen om zich te ontwikkelen. De werkgroep laat het aan de VOBC over om te besluiten over het al dan niet positioneren van de NP in de verpleegkundige beroepskolom.

Niet ontvangen
Arjen de Vries, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Nurse Practitioners (NVNP) geeft aan niet inhoudelijk te willen reageren op het advies omdat zijn bestuur dit niet via de officiële kanalen heeft ontvangen.

Geen inspraak
“De NVNP heeft in 2004, bij het samenstellen van de gezamenlijke werkgroep, bij de AVVV sterk aangedrongen op participatie, overlegmomenten en inspraak van de NVNP in deze werkgroep”, aldus De Vries. “Vooral omdat het hier specifiek om de functie NP gaat en de NVNP de grootste groep NP’ers (250) in Nederland vertegenwoordigt. Aan dit verzoek is door de werkgroep en de AVVV geen gehoor gegeven.”

Bron: Nursing
Auteur: redactie Nursing – Christie Klaucke, Miebet van der Most


Recente artikelen