NPCF start meldpunt veranderingen in de zorg

Array

Patiënten die problemen ondervinden als gevolg van veranderingen in de zorg kunnen dit vanaf 17 mei melden bij het NPCF-meldpunt ‘Last van veranderingen in de zorg?’. In eerste instantie gaat het om knelpunten die het gevolg zijn van veranderingen die dit jaar zijn ingegaan. Dit zijn de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s), vergoeding van de diëtist, vergoeding van fysiotherapie en de no-claimregeling.

Het Meldpunt is te bereiken op telefoonnummer (030) 291 6777 op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Via de website http://www.npcf.nl kan ook een vragenlijst worden ingevuld. Bron: Nederlands Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) DBC’s
Vanaf 1 januari 2005 verwerken ziekenhuizen hun administratie op een andere manier. Patiënten ontvangen na afloop van de behandeling één rekening voor het hele ziekenhuistraject vanaf de diagnose. Daarnaast mogen ziekenhuizen en zorgverzekeraars sinds 1 februari 2005 vrij onderhandelen over de prijs van relatief eenvoudige behandelingen. Er zijn momenteel twintig ziekenhuisbehandelingen (zie bijlage) waarover onderhandeld mag worden.

Patiënten die voor een van deze behandelingen naar het ziekenhuis worden verwezen, doen er verstandig aan te informeren bij de zorgverzekeraar of een contract is afgesloten. Iemand die naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat, loopt namelijk de kans zelf een deel van de rekening te moeten betalen.

Het meldpunt ‘Last van veranderingen in de zorg?’ wil graag weten of iemand verder moet reizen naar een gecontracteerd ziekenhuis, hoeveel iemand moet bijbetalen die naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat, of de rekening van het ziekenhuis duidelijk is en of de verzekeraar voldoende en duidelijke informatie geeft over de DBC’s.

Vergoeding diëtist en fysiotherapie
Sinds 1 januari van dit jaar worden jaarlijks via het basispakket van het ziekenfonds nog maar vier uur dieetadvisering vergoed.

Het meldpunt ‘Last van veranderingen in de zorg?’ wil weten of er mensen zijn die niet (meer) naar de diëtist gaan, omdat ze het niet kunnen betalen.

Het meldpunt wil dit ook weten voor fysiotherapie. Sinds 1 februari 2005 zijn voor fysiotherapie vrije tarieven ingevoerd. Een fysiotherapeut en een zorgverzekeraar bepalen samen de prijs van een behandeling. Een fysiotherapeut die geen contract met een verzekeraar heeft, bepaalt zelf het tarief.

Het meldpunt wil inzicht krijgen in hoeveel iemand moet bijbetalen voor een behandeling bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut en of mensen niet (of minder) naar de fysiotherapeut gaan omdat ze het niet kunnen betalen.

No-claim
Ziekenfondsverzekerden krijgen volgend jaar, als zij dit jaar geen gebruikmaken van de gezondheidszorg, 255 euro premie terug. Niet alle vormen van zorg vallen onder de no-claim (zie bijlage). Mensen die voor minder dan 255 euro aan zorg hebben gebruikt, krijgen het resterende deel terug. Om deze teruggave te kunnen bekostigen, hebben ziekenfondsverzekerden meer premie betaald.
Berekend is dat ongeveer de helft van de ziekenfondsverzekerden geen premie terugkrijgt. Dit zijn vooral chronisch zieken en ouderen.

Het meldpunt ‘Last van veranderingen in de zorg?’ wil achterhalen of patiënten vanwege de no-claim minder of zelfs geen gebruikmaken van zorg.

De Zorgverzekeringswet
Als de besluitvorming in de Eerste Kamer in juni is afgerond kan volgend jaar de nieuwe Zorgverzekeringswet ingaan. Met deze wet verdwijnt het verschil tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden. Bovengenoemde maatregelen gaan dan ook gelden voor mensen die nu nog particulier verzekerd zijn. Problemen die mensen ondervinden als gevolg van de al ingevoerde maatregelen, kunnen een aanwijzing zijn dat aanpassingen noodzakelijk zijn.

Het meldpunt ‘Last van veranderingen in de zorg?’ is bedoeld om in kaart te brengen op welke punten dat nodig is. Het Meldpunt blijft de rest van het jaar en ook in 2006 in de lucht.
Bron: Nederlands Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Recente artikelen