Hoogervorst blijft aanmodderen met subsidies

Array
Minister Hoogervorst heeft het subsidiebeheer nog steeds niet op orde. Net als vorig jaar constateert de Algemene Rekenkamer dat er sprake is van ernstige onvolkomenheid.

De Rekenkamer verwijt het ministerie dat het wettelijke normen en kwaliteitseisen niet strikt toepast. In een aantal gevallen overschrijdt het ministerie de termijn voor verlening en vaststelling van subsidies.

Geen verbetering
Vorig jaar verstrekte het ministerie 845 miljoen euro aan subsidies. De Rekenkamer stelt vast dat “de transparantie van de besluitvorming over subsidies” niet is verbeterd. Soms ontbreken er documenten, zoals een uitgewerkt kostenoverzicht of een liquiditeitsprognose. In een geval was een heel dossier zelfs zoekgeraakt.
Bron: zibb.nl

Recente artikelen