Huisartsenacties: NPCF vooralsnog niet naar rechter

0
248

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) vindt dat de aangekondigde huisartsenacties onrechtmatig zijn. De NPCF concludeert dit op basis van de bestaande jurisprudentie op het gebied van stakingsrecht. ‘Desondanks zullen we vandaag niet de gang naar de rechter maken’, aldus de NPCF. ‘De NPCF wil verdere escalatie van het conflict voorkomen en ruimte bieden aan de emoties van huisartsen. Tevens hebben de ziekenhuizen aangegeven zich in te spannen om de opvang van patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit neemt niet weg dat bij eventuele calamiteiten of vervolgacties alsnog een kort geding zal worden aangespannen.’‘Bij eerdere stakingsacties in de gezondheidszorg heeft de rechter bepaald dat dergelijke acties niet langer dan 1-2 dagen achtereen mogen duren en niet mogen aansluiten op een weekend’, schetst de NPCF. De huisartsen zijn van plan van woensdag 25 mei t/m vrijdag 27 mei 2005 te staken. ‘Hiermee wordt de duur van de maximaal aanvaardbare actieperiode overschreden.’

‘Een ander criterium voor de rechtmatigheid van stakingsacties is de tijdige en adequate informatievoorziening aan patiënten. De NPCF heeft afgelopen vrijdag de LHV gesommeerd om haar vóór vanmorgen 12 uur te informeren over de exacte vorm en inhoud van de acties, de wijze waarop de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd en de voorlichting over de acties aan patiënten. Vanmiddag heeft de NPCF hierover onvolledige informatie ontvangen. Zo blijft onbekend hoe in de regio’s patiënten door hun eigen huisarts worden geïnformeerd.’

‘Mochten door de acties van deze week gevaarlijke situaties voor patiënten ontstaan dan zal de NPCF alsnog naar de rechter stappen. Dit geldt ook als de huisartsen na deze actieweek opnieuw gaan staken. De NPCF hoopt echter dat het zover niet hoeft te komen en roept de LHV en de minister op om het conflict aan de onderhandelingstafel op te lossen.’
 
Bron: www.zn.nl/