Niet gecategoriseerd

Zorgbeslisser.info biedt een overzicht van zorgdossiers

Array

De firma Pfizer brengt een website online met veel informatie voor processen, wetten en systemen in de gezondheidszorg. de site heet zorgbeslissers.info Volgens Pfizer hebben professionals in de zorg hebben continue te maken met beleidsbeslissingen en de consequenties van de beleidsvorming. In de brede zin van het woord zijn zorgverzekeraars, zorgverleners, management van zorginstellingen, medewerkers van koepelorganisaties en patiëntenverenigingen allen zorgbeslissers. Met www.zorgbeslissers.info wil Pfizer een overzicht bieden aan die werkers in de zorg en komt met een overzicht van de curatieve zorgomgeving. Maatschappelijke, organisatorische, economische, professionele en kwalitatieve aspecten van de gezondheidszorg en over gezondheidseconomie komen op www.zorgbeslissers.info aan bod.

De informatie geeft informatie op hoofdlijnen en in samenhang met de effecten voor de zorgaanbieder. Naast feiten en cijfers vind je er ook relevante publicaties en documentatie met betrekking tot wet- en regelgeving. De informatie is afkomstig uit openbare, geautoriseerde bronnen en wordt feitelijk, zonder interpretaties, commentaar of kanttekeningen, aangeboden.

Zorgbeslissers.info wordt continue geactualiseerd. Een update met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen wordt aan het einde van iedere maand verzorgd. Men kan zich desgewenst aanmelden voor de update service per email. Speciale Editie Beleid, Begroting en Wetgeving VWS september 2004
Update Zorgbeslissers.info oktober 2004
Update Zorgbeslissers.info november 2004
Update Zorgbeslissers.info maart 2005

2 thoughts on "Zorgbeslisser.info biedt een overzicht van zorgdossiers"

 1. De site is nog niet in de lucht. Ik krijg de melding:
  Website niet gevonden
  U bent terecht gekomen op de server van Pfizer Nederland BV.De website die u heeft opgevraagd is hier niet geconfigureerd.Het zou kunnen dat deze website nog in ontwikkeling is, of dat deze site niet meer bestaat.

  Indien u van mening bent dat u een bestaande website heeft opgevraagd, of dat u anderszins vragen heeft met betrekking tot deze webserver, anders dan vragen over de inhoud van een van de websites, neem dan gerust contact op met de webmaster van deze server via het onderstaande email-adres.

  Met vriendelijke groet,

  Pfizer Webmasteremail: [email protected]

 2. Inmiddels is de site wel bereikbaar.

Comments are closed.