Minder bestuursorganen in de zorg

Array

Het aantal uitvoerings- en toezichtsorganen in de gezondheidszorg wordt verminderd. Ook zullen hun taken veranderen. Dit is nodig vanwege de hervormingen in het zorgstelsel waarbij de overheid meer terugtreedt. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd. Het toezicht op de marktontwikkelingen in de zorg en de prijsvorming komen in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het huidige College tarieven gezondheidszorg (CTG) en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) gaan hierin op. Het toezicht op de kwaliteit en veiligheid blijft bij de Inspectie Gezondheidszorg. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zal zich onder andere gaan bezighouden met pakketbeheer en het beheer van het Zorgverzekeringsfonds. Het huidige College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) zullen op termijn verdwijnen. Het ministerie van VWS zal verantwoordelijk zijn voor de toelating van zorginstellingen. Bron: VWS

Recente artikelen