De nacht van Dupuis?

Array

De minister wil de stijgende kosten van de gezondheidszorg nog steeds op stalinistische wijze oplossen en droomt ervan om 10 jaar per decreet te mogen regeren. Hiervan zei hij zelf al dat dit dom was. Deze minister ontrekt zich van zijn verantwoordelijk voor een goede toegankelijke huisartsenzorg. Huisartsen zijn geen zeurpieten, ze gaan voor hun vak en schenden liever eigen belang dan dat ze het patiëntenbelang in gevaar brengen. Ook Martin Bontje bevestigde het wantrouwen van huisartsen: “Wie geen contract tekent heeft een probleem”. Zo speculeerde Sunny in haar column van 13 mei al over nieuwe Haagse nachten van…….. Na Staal kwamen Kersten, Schmelzer. Bolkestein, Wiegel en zeer recent nog de nacht van Van Thijn. Vandaag klimt Sunny weer in haar toetsenborg en speculeert over een mogelijke nacht van Dupuis. _____________________________________________________________________
Een waanzinnig gekwanseld bouwwerk, volgens Heleen Dupuis
Een huisarts is geen antwoordapparaat die na inworp van 7 euro zorg verleent. Kwaliteit hangt samen met tijd. Volgens haar ziet Hoogervorst de huisartsen als lastige jongens die veel hebben binnengehaald, nooit tevreden zijn en steeds meer willen. Dupuis maakte deze week lopezuiver analyse van het probleem. “De zorg gaat meer kosten en dat is niet aan huisartsen te wijten. De huisartsen zijn knel komen te zitten tussen de bezuinigingen van de minister, de zorgverzekeraars”. Deze week nog beloofde Hansje er alles aan te zullen doen om de regels van de mededingingswet soepeltjes te hanteren voor de zorgaanbieders. En hierover in gesprek te zullen gaan met de NMA. Diezelfde NMA deed deze week een opvallende uitspraak. Zij wees, op vrolijke toon, de klachten van zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars af. Want, volgens een medewerker van diezelfde NMA, zijn ziekenfondsen geen ondernemingen en vallen dus buiten de mededingingswet. Verder stelt de NMA: “Het staat een zorgverzekeraar vrij zijn eigen inkoopbeleid vorm te geven, mits de criteria die hij hierbij hanteert objectief, transparant en non-discriminatoir zijn”. Met andere woorden, je mag de huisartsen het vel over de oren trekken, mits je dat bij allemaal doet mits het transparant is. Mevrouw Dupuis gaf er deze week blijk van te begrijpen waar het om draait. En dat een waanzinnig gekwanseld bouwwerk van een minister gewoon retour afzender hoort te gaan. Haar conclusies zijn loepzuiver en messcherp: “het bekostigingssysteem zoals nu voorligt, 48 euro voor inschrijving en 7 euro per consult zijn redelijk maar psychologisch moeilijk te aanvaarden. De 48 euro wordt als praktijkkosten gezien en de consulten als inkomen, ‘dit voelt niet goed, wie meer doet, krijgt meer, had dat niet anders geregeld kunnen worden’. De kwestie van 90 miljoen is een kwestie van ‘buigen en barsten’. “Hoe kan iemand het bedenken? Ik heb de formulieren gezien die nodig zijn om contracten met de verzekeraars binnen te halen’. ‘Wie de huisartsen tegen de haren strijkt is financieel altijd slechter af. Niet doen dus’. De vrijheid van huisartsen is de laatste jaren ernstig ingeperkt, maar wordt in het nieuwe systeem gemarginaliseerd”. Bravo Heleen, zo mag Sunny het horen! Ingrediënten genoeg om voor de Senatoren van het Haagse pluche aan te sturen op een nieuwe Haagse Nacht. Zullen de Senatoren van VVD volgende week achter de gordijnen worden bedankt voor bewezen diensten door de lobbyist van de huisartsen? Zal Heleen Dupuis definitief het lont in het VWS-kruitvat durven steken? Wel hoop ik dat Heleen zich deze keer niet laat terugfluiten door Jozias van Aartsen zoals dat eerder al eens gebeurde, in april 2001 door Dijkstal, rond het debat over de Drion-pil. Aan het begin van de lobby over Drion pleitte ze nog volop voor een politiek debat over dit zelfdodingmiddel, werd vervolgens door VVD-leider Dijkstal nadrukkelijk teruggefloten, en kwam toen veel bedachtzamer terug. Fractieleider Dijkstal had toen te kennen gegeven dat zij gezien de commotie terughoudender moest worden. Heleen, hou deze keer voet bij stuk en laat zien wie op het gebied van Volksgezondheid de echte expert is. Een ministerspost voor deze “Grand Dame” van de Medische Ethiek moet toch mogelijk zijn. Vernieuwingen doorvoeren in ons zorgstelsel is aan haar wel besteed. Geen nieuwe onderzoeken in die richting, want dat is Haags voor “iets op de lange baan schuiven”. Concreet gaat het om erom dat ook in de toekomst zorg kwalitatief hoogwaardig blijft en dat we er goed mee omspringen ondanks toenemende kosten door innovatie en vergrijzing. En van mij is dan zelfs een eigen bijdrage van patiënten bespreekbaar als hierdoor efficiënt gebruikt wordt gemaakt van een bezoek aan de huisarts. Geen tijd meer voor overloos geklets, bij een bezoek aan de huisarts, je komt er voor een advies van een specialist en deze kennis dreigt schaars te gaan worden. Kortom: na de nacht van Van Thijn is er wellicht een nieuwe nacht in de maak. Want het vertrouwen in de minister van VWS is verder weg dan ooit. De politiek zo goed als dood. Het conflict gaat allang niet meer over cijfers maar over wantrouwen, over angst en over emotie. Ook al heeft Hoogervorst de huisartsen verzekerd dat de privacy nog beter is geregeld in de nieuwe zorgverzekeringswet, geen hond gelooft hem meer. Zeker niet nadat hij via Agnes Kant liet weten met de huisartsen in gesprek te zijn en hij daarom verstek liet gaan op de manifestatie van afgelopen dinsdag. In werkelijkheid was hij op bezoek bij de zorgverzekeraars, die hij zowel via zijn nieuwe zorgverzekeringswet als door middel van de interpretatie van beleid van de NMA, steviger in het zadel komen dan ooit.
Het conflict is uit de hand gelopen. Hans heeft geen scherp zicht op de huisartsenzorg. Het standpunt van Heleen Dupuis is een kroon op stakingen van afgelopen week. Het gaat om de toekomst van de huisartsenzorg. Er is ook voor deze tegenbeweging een breed maatschappelijk draagvlak. De zeggenschap van de zorgverzekeraars wordt veel te groot. De onderhandelingen van huisartsen en zorgverzekeraars zijn te kenmerken als, een mug en de olifant die met elkaar moeten moeten onderhandelen. Beste Hans, ik wens je voor de komende week een goede nachtrust. Doorgaans zal het niet onprettig zijn om een nachtrust door een vrouw te laten verstoren. Ik denk dat jouw eerste Haagse nacht met een politica je nog lang zal gaan heugen. Heleen, zet hem op en hou voet bij stuk en verbindt jouw naam aan de eerst haagse nacht van een vrouw!

Recente artikelen