Medisch noodzakelijke besnijdenis toch door CZ vergoed

Array

Zorgverzekeraar CZ heeft besloten om besnijdenissen die medisch noodzakelijk zijn zowel voor ziekenfondsverzekerden als voor verzekerden met een StandaardPakketPolis te vergoeden. CZ gaat hiermee in tegen het besluit van minister Hoogervorst (VWS) om de vergoeding voor besnijdenissen sinds begin dit jaar uit het ziekenfondspakket te halen. Hoogervorst constateerde een trend van declaraties bij besnijdenissen waarvan de medische indicatie op niet medische gronden is uitgevoerd. Om deze onterechte declaraties onmogelijk te maken, besloot de bewindsman álle besnijdenissen uit het pakket te halen, ook die waarvan een medische indicatie wel aanwezig is. Volgens de minister zou er voor besnijdenissen met een medische indicatie een goed alternatief zijn, namelijk de verwijdingsplastiek. CZ heeft begin februari bij de minister aangegeven dat de maatregel veel weerstand oproept. ‘Zowel urologen als klanten hebben aangeven dat de verwijdingsplastiek slechts in een enkel geval een alternatief is’, aldus CZ. Door de invoering van DBC’s (Diagnose Behandelings Combinatie) zegt CZ aan de rekening van de uroloog niet te kunnen zien wát er precies gedeclareerd wordt: een besnijdenis of een verwijdingsplastiek. ‘Op aangeven van de overheid wordt zo onder eenzelfde code een verrichting gedeclareerd die níet vergoed wordt en een die wél vergoed wordt’, zo stelt CZ. Praktisch gezien kan CZ met deze onduidelijke regeling niet uit de voeten. CZ heeft nu besloten de besnijdenissen met een medische indicatie van de uroloog wel te vergoeden. De zorgverzekeraar zal een brief naar de urologen sturen waarin hen wordt gevraagd alleen rekeningen bij CZ in te dienen voor medisch noodzakelijke besnijdenissen. De uroloog die een religieuze besnijdenis uitvoert, moet dan de kosten bij de klant in rekening brengen. Aan de hand van steekproefsgewijze achterafcontrole wordt nagegaan of er inderdaad sprake is geweest van een medische indicatie, aldus CZ. CZ zal ook klanten met een ziekenfondsverzekering of een StandaardPakketPolis, waarvan dit jaar vergoeding voor een besnijdenis met medische indicatie is afgewezen, een brief sturen om te laten weten dat zij alsnog voor vergoeding in aanmerking komen. Bron: HuisartsVandaag/ZN/CZ

Recente artikelen