Meer samenhang in de eerstelijn nodig

Array

Er moet meer samenhang komen in de eerstelijnszorg, waarin de huisarts als poortwachter een centrale rol speelt. Dat is de conclusie van een rapport dat donderdag is aangeboden aan minister Hoogervorst (VWS). Volgens de onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) presteert de Nederlandse eerstelijnszorg internationaal gezien goed. Toch is het van groot belang om voor meer samenhang te zorgen in de eerstelijnszorg. Huisartsen dragen namelijk steeds vaker taken over aan andere professionals in de eerste lijn, zoals apothekers, fysiotherapeuten, verloskundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en thuiszorg. Het verleden leert dat dit efficiënter werkt en de kwaliteit verbetert. De onderzoekers verwachten veel van taakdelegatie om de toenemende behoefte aan zorg op te vangen. De oorzaken hiervoor zijn de bevolkingsgroei en de vergrijzing. De vraag naar huisartsenzorg zal tot 2020 met 13% tot 20% toenemen, maar het aanbod aan huisartsen zal onvoldoende stijgen. Ook komen chronische ziekten als astma, diabetes en hart- en vaatziekten steeds vaker voor. Juist deze patiënten maken veel gebruik van meerdere disciplines binnen de zorg. Maar dit brengt wel het gevaar van versnippering met zich mee, doordat patiënten met meerdere zorgverleners te maken hebben.
Bron: Staatscourant

Recente artikelen