Huisartsen voeren opnieuw actie

Array

Zo’n 250 West-Brabantse en Zeeuwse huisartsen gaan vanmiddag naar Amsterdam voor een protestbijeenkomst op het Museumplein. De actie is op touw gezet door het Landelijk Actiecomité Huisartsen (LACH) en moet gezien worden als een laatste inspanning om aandacht te vragen voor de gevolgen van de nieuwe zorgwet die morgen in de Eerste Kamer wordt behandeld. De huisartsen vinden het een slechte zaak dat zorgverzekeraars straks gaan bepalen welke medicijnen er voorgeschreven moeten worden en naar welke zorgverlener patiënten moeten gaan. Ze staken vandaag niet, maar werken met een vakantie- en waarnemingsrooster. Volgens de West-Brabantse actiecoördinator Rien Frankenhuis is de 24-uurszorg daarmee vandaag de hele dag gegarandeerd. Aan de bijeenkomst doen ook apothekers, tandartsen, specialisten, fysiotherapeuten en mensen uit de Thuiszorg mee. Uit een onderzoek van Maurice de Hond is gebleken dat 87 procent van de Nederlanders achter de acties van de huisartsen staat. Zeer vele patiënten hebben de protestkaarten ondertekend die vorige week in huisartsenpraktijken en apotheken zijn neergelegd. Jan Frans Mutsaerts, huisarts in Etten-Leur en voorzitter van de huisartsenkring West-Brabant: „Als je probeert de politiek te beïnvloeden heb je de steun van de bevolking heel hard nodig. We hopen dan ook dat minister Hans Hoogervorst dit signaal oppikt.“ Mocht het debat in de Eerste Kamer niets opleveren, dan zullen de huisartsen opnieuw gaan staken. Eerste-Kamerlid Paula Swenker (VVD) vindt ondertussen dat de no claim (de teruggaveregeling voor verzekerden die geen of weinig zorgkosten maken) moet worden vervangen door een verplicht eigen risico. De no claim maakt de zorg nodeloos ingewikkeld, zegt zij. Swenker wil dat Hoogervorst de haalbaarheid van een verplicht eigen risico onderzoekt. De tien miljoen ziekenfondsverzekerden hebben dit jaar al te maken met de no claim. Vanaf volgend jaar vallen ook de zes miljoen particulier verzekerden eronder. Naast deze no-claimregeling moeten burgers voor verschillende soorten zorg eigen bijdragen betalen en hebben ze veelal ook te maken met een eigen risico. Ze moeten zelf in de gaten houden welke zorg onder welke regeling valt.
„Voor de burger is het niet meer te volgen“, vindt Swenker. Een verplicht eigen risico, waarbij de verzekerde de eerste medische kosten zelf moet betalen, verdient volgens haar de voorkeur. „Op voorwaarde dat de onderkant van de samenleving er niet slechter van wordt.“ Ook patientenorganisatie NPCF is tegen de ‘ingewikkelde’ no-claimregeling. „Mensen moeten goed nadenken wat er wel en niet onder valt. De huisarts doet bijvoorbeeld weer niet mee“, zegt directeur Iris van Bennekom. Uit onderzoek blijkt bovendien dat mensen nu al fouten maken met de regeling. Velen onthouden zieke kinderen zorg uit angst om hun no claim te verliezen. Het kabinet had in het regeerakkoord een eigen risico afgesproken, maar de Tweede Kamer torpedeerde dat plan vorig jaar. De Kamer vreesde dat patiënten juist bij een eigen risico zorg gingen mijden en introduceerde daarom de no claim. Als de liberalen in de Eerste Kamer het verplichte eigen risico als harde eis bij Hoogervorst neerleggen, moet de minister weer met de zorgwet terug naar de Tweede Kamer, die er al mee heeft ingestemd.
Bron: BN De Stem

Recente artikelen