Zorguitgaven stijgen minder snel

0
150

De zorguitgaven in 2004 zijn met 4,3% gestegen tot bijna 60 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Dit betekent dat er 3661 euro per persoon is uitgegeven aan Nederlandse zorg, 140 euro meer dan in 2003. Dit blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Toch loopt de stijging van de zorguitgaven sterk terug in vergelijking met de periode 2001-2003, waarin de uitgaven nog jaarlijks zo’n 10% groeiden. De terugloop in 2004 is onder meer het gevolg van een gematigde stijging van de loonkosten in de instellingen. Bovendien zijn de tarieven van de vrije beroepsbeoefenaren (huisartsen, tandartsen, specialisten, verloskundigen en paramedici) nauwelijks verhoogd, en zijn de vergoedingen in het kader van de Ziekenfondswet en AWBZ beperkt. De uitgaven in de gezondheidszorg stegen in 2004 met 4,4 procent tot 37,3 miljard euro. Ziekenhuizen vormen binnen die uitgaven met 9,4 miljard euro nog altijd de grootste post, een stijging van bijna 6 procent in vergelijking met 2003. De uitgaven aan geneesmiddelen, voornamelijk via apotheken, zijn met 5,3 miljard euro gelijk gebleven. Dat komt door verdere beperkingen in het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket en afspraken over een sterke verlaging van de prijzen van generieke geneesmiddelen. Aan de praktijken van de vrije beroepsbeoefenaren is ruim 6,9 miljard euro uitgegeven. Dat is in vergelijking met 2003 een stijging van bijna 2 procent die, zo berekende het CBS, geheel voor rekening komt van de specialisten waar sprake is van het inlopen van achterstanden in de financiering van de honoraria. De uitgaven aan huisartsen, tandartsen, verloskundigen en paramedici zijn zelfs licht gedaald. Voor de welzijnszorg is vorig jaar 4,3 procent meer uitgetrokken. Hierbinnen zijn de uitgaven aan verstrekkers van gehandicaptenzorg met dik 7 procent het meest gestegen. De uitgaven aan verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en verstrekkers van kinderopvang vertoonden kleinere stijgingen.
Bron: Zorgkrant.nl