Een andere aanpak voor diabetes en andere chronische ziekten

Array

Steeds meer mensen zullen in de toekomst te maken krijgen met chronische ziekten als diabetes. Die vragen om een andere visie op ziekte en gezondheid.Dat zegt minister Hoogervorst tijdens het VWS diabetescongres in Den Haag, dat morgen wordt gehouden. Hoogervorst schetst tijdens het congres zijn ideaalbeeld van de zorg voor diabetespatiënten over een paar jaar. Daarin gaat de patiënt zelf op een verantwoordelijke manier met zijn ziekte om, en voelen zorgaanbieders zich samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product’, aldus Hoogervorst. Het ministerie van VWS heeft de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd in de aanpak van diabetes. De ziekte is gekozen tot een van de speerpunten in het preventiebeleid. Samen met verzekeraars en zorgaanbieders is een keten-dbc (diagnosebehandelingscombiniatie) ontwikkeld. Daarin is vastgelegd welke standaardhulp nodig is voor een goede behandeling van diabetes. Een taakgroep heeft bovendien voorstellen ontwikkeld voor een nieuwe aanpak waarin de verschillende zorgaanbieders samenwerken. De minister komt nog voor het zomerreces met een standpunt op de rapportage van deze taakgroep. Bron: VWS

Recente artikelen