Website over invoering WMO

Array

Over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een hoop te doen en het laatste woord is waarschijnlijk nog niet gezegd. Maar om gemeenten de kans te geven zich alvast zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering per 1 januari 2006, hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een website gelanceerd.
Op de site www.invoeringwmo.nl is algemene informatie te vinden over de Wmo. Zo wordt tamelijk kort en bondig uitgelegd waarom het kabinet de wet wil invoeren en wat de gevolgen voor burgers en gemeenten zijn. Daarnaast worden in een ‘gereedschapskist’ allerlei praktische handleidingen beschikbaar gesteld die gemeenten moeten helpen de eigen organisatie op orde te brengen. Ook zijn er praktijkvoorbeelden en kunnen vragen worden gesteld.

Bron: Binnenlands Bestuur.nl

Recente artikelen