Cliënt centraal in kwaliteitsnormen zorg

Array


Staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp van Volksgezondheids, Welzijn en Sport is verheugd over de kwaliteitsnormen voor de zorg. Staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp van Volksgezondheids, Welzijn en Sport is verheugd over de kwaliteitsnormen voor de zorg die door de branchevereniging Arcares samen met de verenigingen voor verplegenden en verzorgenden AVVV, NVVA, Sting en cliëntenorganisatie LOC zijn gemaakt en door de Zorgverzekeraars Nederland en Inspectie voor de Gezondheidszorg worden ondersteund. Met het opstellen van normen voor verantwoorde zorg wordt volgens haar een belangrijke impuls gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. ‘Het is een goede zaak dat alle betrokken partijen het er over eens zijn wát verantwoorde zorg is en hoe je wilt bereiken dat die zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd’, zei Ross tijdens de presentatie van de normen in Den Haag. Volgens Ross sluit de visie op verantwoorde zorg goed aan op de aanbevelingen in het rapport Kennedie over kwaliteit van verpleeghuiszorg. ‘In de normen wordt de cliënt centraal gesteld. De cliënt weet op basis van deze normen waar hij aan toe is, welke zorg hij mag verwachten’, aldus Ross. De normen vormen het fundament om toetsing door het Inspectie voor de Volksgezondheid mogelijk te maken. Ross benadrukte dat het nu van groot belang is de normen meetbaar te maken. ‘Normen moet je kunnen toetsen en beoordelen.’ Zij verwacht dat op 1 oktober dit jaar de norm als toetsinstrument is uitgewerkt. Ross in van mening dat daarna verankering van de normen moet plaats vinden; zowel in het jaardocument maatschappelijke verantwoording van elke instelling als in certificeringsschema’s (HKZ). Daarmee worden de normen onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en wordt het in de toekomst mogelijk om het voldoen aan de normen voor verantwoorde zorg op de kwaliteitskaart van instellingen zichtbaar te maken. Bron: VWS

Recente artikelen