European Centre for Disease Prevention and Control opgericht

0
144

Na een lange aanloop is sinds anderhalve week eindelijk het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in de lucht. Het centrum krijgt verschillende taken: het opzetten van een Europa-breed systeem van ziekte surveillance (voor onder andere aids, tb, influenza), vroege waarschuwing ("early warning") en risicobepaling van besmettelijke ziekten, en het verstrekken van advies op het gebied van public health. Leider is Zsuzsanna Jacab, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid in Hongarije. Zij kan beschikken over een staf van 100 personen en een budget van 29 miljoen dollar, hetgeen – zoals Science vorig week berichtte – een schijntje is vergeleken met de middelen waarover de Amerikaanse pendant, de Centers for Disease Control en Prevention, beschikt: 9000 medewerkers en 7 miljard dollar. Marc Sprenger (directeur-generaal van het RIVM en voorzitter van het bestuur van het ECDC) laat in Science ter geruststelling weten dat het nieuwe instituut in ieder geval "geen annex is van de bureaucraten in Brussel". De algemene opinie is dat het ECDC pas goed kan functioneren als het een netwerk van goede, gespecialiseerde laboratoria heeft opgebouwd; dergelijke faciliteiten heeft het zelf niet in huis. Het ECDC heeft een tijdelijke uitvalsbasis in Stockholm, maar zal later verhuizen naar de campus van het fameuze Karolinska Instituut. In 2007 zullen de activiteiten van het ECDC voor het eerst worden geëvalueerd.