Confrontatie fysiotherapeuten en zorgverzekeraars

Array

De fysiotherapeuten zullen waarschijnlijk de nieuwe contracten 2006 met de zorgverzekeraars niet ondertekenen, nu de zorgverzekeraars allerlei voorwaarden gaat stellen aan de directe toegankelijkheid fysiotherapie zoals die bij wet per 01 januari 2006 van kracht zal worden (aanpassing BIG-wet en Zorgverzekeringswet).  Door voorwaarden te stellen aan de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) gaat de verzekeraar op de stoel van de wetgever zitten, wat strijd oplevert met de scheiding van machten. Verder zijn de fysiotherapeuten zeer ontevreden over de werking van de markt in de zorg, waarvoor de fysiotherapie in 2005 als proeftuin geldt, nu de contracten met zorgverzekeraars niet door onderhandelingen tot stand zijn gekomen, maar eenzijdig voorwaarden door de zorgverzekeraar zijn opgelegd (wurgcontracten).De zorgverzekeraars blokkeren een vrije keuze van de fysiotherapeut, daar de patiënt die een polis bij de zorgverzekeraar heeft afgesloten alleen bij een gecontracteerde fysiotherapeut terecht kan.
De fysiotherapeuten hebben dan ook massaal de huisartsenactie voor vrije keuze in de zorg ondersteunt, daar zij nu reeds de beperking van keuzevrijheid van de patiënt ondervinden. De patiënt ondervindt eveneens nadeel bij zijn pakketkeuze, daar voor de Aanvullende Verzekering geen acceptatieplicht geldt ( alleen voor de Basisverzekering geldt acceptatieplicht). Op grond van een negatieve beoordeling van de medische verklaring door de zorgverzekeraar worden risico patiënten geweigerd door ziektekostenverzekeraars. De markt werkt dus ook niet van die kant in de zorg. Vooral oudere patiënten en chronisch zieken zijn dus veroordeelt tot hun huidige verzekeraar. Door het opzetten van eigen gezondheidscentra ( zoals in Groningen door Menzis), gaat de zorgverzekeraar eveneens op de stoel van de zorgaanbieder ( huisarts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut) zitten,   wat een zeer ongewenste ontwikkeling in de zorg oplevert, zoals verlies van autonomie van de huisarts. Mr J Meiering, Fysiotherapeut

Recente artikelen