Kamer wil een spoeddebat over fusies in de zorg

Array

De Tweede Kamer wil deze week nog een spoeddebat over het fuseren van de zorgverzekeraars. Aanleiding is de voorgenomen fusie van CZ met OZ tot de op twee na grootste zorgverzekeraar van Nederland. Volgens de PvdA en de VVD is dat een voorbeeld van zorgverzekeraars die vooruitlopen op de nieuwe zorgverzekeringswet die volgend jaar van kracht wordt, en het toezicht op de marktwerking die ontstaat, is echter nog niet voldoende geregeld. De Tweede Kamer wacht al een tijdje op het voorstel voor de Wet Marktordening Gezondheidszorg die minister Hoogervorst nog naar de Kamer moet sturen. Ook het CDA wil weten hoe minister Hoogervorst in de huidige situatie met fusies denkt om te gaan, ze willen weten welke randvoorwaarden de minister gaat hanteren en wat hij wanneer denkt te doen. Alle partijen willen echter wel dat de keuzevrijheid van verzekerden overeind blijft. CZ en OZ hebben hun fusievoornemen voorgelegd aan mededingingsautoriteit NMa, en die mag nu echter alleen kijken naar het deel van de particuliere verzekeringen van de verzekeraars. De publieke ziekenfondsen vallen niet onder het toezicht van de NMa, maar na 1 januari worden alle zorgverzekeringen particulier en vallen alle onderdelen van CZ en OZ onder het toezicht van de NMa.Ook de regels die de Zorgautoriteit moet gaan hanteren, moeten nog in de Tweede Kamer besproken worden, vindt de PvdA. De PvdA is huiverig voor de fusie van ziekenfondsen en betwijfelt of de marktwerking waar minister Hoogervorst op aanstuurt, gebaat is bij deze fusies. Hoogervorst kan de fusie van ziekenfondsen nu tegenhouden. Heemskerk vindt dat de minister die mogelijkheid moet gebruiken en wil dat Hoogervorst elke voorgenomen fusie van ziekenfondsen bij voorbaat aan de Tweede Kamer voorlegt. Wat Heemskerk betreft moet daaraan een advies van de NMa en het College Toezicht Zorgverzekeringen worden toegevoegd. Echter als een klein ziekenfonds wil fuseren, omdat het anders het hoofd niet boven water kan houden, hebben de sociaal-democraten daar minder moeite mee. De VVD wil dat de minister de NMa vraagt de fusie te beoordelen op de situatie die na 1 januari 2006 ontstaat. Bron: ANP

Recente artikelen