Weinig mensen veranderen van ziekenfonds

Array

Nog steeds wisselt een beperkt aantal mensen van ziekenfonds. Was in maart 2003 3,1% in het voorafgaande jaar van ziekenfonds gewisseld, in april 2005 blijkt dat 3,7% te zijn. Hoger opgeleiden en jongeren wisselen relatief vaker dan lager opgeleiden en ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Bij de beslissing om te veranderen van ziekenfonds speelde in 2005 met name geld een rol. Van de 31 mensen in het Consumentenpanel Gezondheidszorg die aangaven van ziekenfonds te zijn veranderd, hebben 16 mensen dit gedaan omdat een ander ziekenfonds voordeliger was dan het oude. Andere redenen die werden genoemd waren een uitgebreidere dekking bij een ander ziekenfonds, en het veranderen van werkgever. Ontevredenheid met de service en dienstverlening van het oude ziekenfonds speelde nauwelijks een rol bij het overstappen. Van de 31 mensen die aangaven van ziekenfonds te zijn veranderd, is bijna de helft (15) hoger opgeleid. Meer dan de helft van de wisselaars (18) is jonger dan 40 jaar. Ter vergelijking: van de mensen die niet wisselen is minder dan een derde hoog opgeleid en is slechts een derde jonger dan 40 jaar. De vraag is of in het nieuwe zorgstelsel het ook vooral de jonge hoogopgeleide mensen zijn die wisselen van zorgverzekeraar. Bron: NIVEL

Recente artikelen