Onbegrip rekening hospitaal

Array

Vrijwel dagelijks bellen er de laatste weken patiënten naar ziekenhuizen omdat ze de rekening niet begrijpen. Uitleg bedaart mensen wel, maar overtuigt veelal niet. Boosdoener is het systeem dat Diagnose Behandel Combinatie heet oftewel DBC en 1 januari 2005 werd ingevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van gemiddelde kosten en dat zorgt er onder meer voor dat onderzoeken op de rekening staan, die niet uitgevoerd zijn, zoals bijvoorbeeld een röntgenfoto of een bloedafname. Er kan bovendien nogal een fors verschil zitten in de prijs anno 2004 en 2005. Waar een consult aan een oogarts vorig jaar bijvoorbeeld nog voor 24 euro gebeurde, kan er voor hetzelfde bezoek nu 132 euro in rekening gebracht worden. Ook komt het voor dat een bezoek aan een specialist op de factuur staat, terwijl iemand die specialist nog nooit heeft gezien. Met name daarop triggeren mensen, zegt René Nijenhuis, hoofd van de afdeling facturering van het Amphia Ziekenhuis in Breda, het grootste streekziekenhuis van Nederland. „Soms ben ik wel drie kwartier bezig uit te leggen hoe het zit. Maar uiteindelijk kun je ze niet overtuigen.“ Reële kosten De kern is dat nu de reële kosten in rekening worden gebracht. Nijenhuis: „Voorheen werd de zorg gefinancierd door verrichtingen in rekening te brengen. Maar die bedragen dekten niet de kosten. De verpleegdagprijs werd gebruikt om het totaal van alle kosten te betalen. Die kon dan ook wisselen (van vierhonderd tot achthonderd euro), afhankelijk van wat er in een ziekenhuis gebeurt. Door dit systeem betaalden mensen die de polikliniek bezochten in feite veel te weinig.“ Met de DBC’s worden alle kosten voor een bepaalde behandeling (vanaf het eerste consult tot en met de controle na een operatie) in beeld gebracht. Bij het vaststellen van de tarieven voor een behandeling is uitgegaan van gemiddelde kosten van alle ziekenhuizen in Nederland en een gemiddeld aantal benodigde verrichtingen. Bijvoorbeeld: „Als voor een spataderoperatie bij acht van de tien mensen röntgenfoto’s nodig zijn, komt een foto voor 0,8 op de rekening van spataderoperatie-patiënten te staan, ook al heb jij toevallig zo’n foto niet nodig gehad.“ Openbaar Elk ziekenhuis moet sinds 1 januari een deel van de tarieven openbaar maken. In die tarievenlijst, die alle ziekenhuizen op hun website hebben gezet, kun je bijvoorbeeld lezen dat een poliklinische ingreep voor een liesbreuk in het Amphiaziekenhuis 1200 euro kost; 944 euro daarvan zijn ziekenhuiskosten. Maar welke handelingen bij de kosten horen, staat niet op de site. Dat achterliggende zogeheten zorgprofiel is weer te vinden op de website van het College van Tarieven in de Gezondheidszorg (http://www.ctg-zaio.nl). Daarin staat wat er ‘gemiddeld’ gedaan moet worden en die dingen komen dan ook op de factuur te staan. Het ministerie van Volksgezondheid, de ziekenhuizen en de verzekeraars hebben inmiddels een bijsluiter met uitleg gemaakt die met de rekeningen meegestuurd kunnen worden. Het Amphiaziekenhuis heeft deze tekst deels op de achterkant van de rekening gezet, aangevuld met eigen info. Nijenhuis benadrukt dat de totale kosten van ziekenhuiszorg door het DBC-systeem niet stijgen. „Ze worden alleen anders verdeeld.“
Bron: BN de Stem

Recente artikelen