Verzekerde weet vrijwel niets van nieuwe zorgstelsel

Array

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) wacht nog een flinke klus de komende maanden. Op 1 januari 2006 gaat de nieuwe zorgverzekeringswet in en moet iedereen in Nederland verplicht een basisverzekering afsluiten. Zeker voor ziekenfondsverzekerden gaan de premies flink omhoog. Maar 10 procent van de Nederlanders is zich daarvan bewust. Van de ziekenfondsverzekerden weet 11 procent dit. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van Team Vier onder bijna zeshonderd mensen. Hoewel mensen zich de premiestijging niet realiseren, stelt meer dan de helft (55 procent) van de ondervraagden het nieuws over ziektekosten te volgen. Dit gebeurt vooral via televisie en dagbladen. Radio wordt minder vaak genoemd als informatiebron. Bijna een op de drie (31 procent) van de Nederlanders is niet van plan van zorgverzekeraar te veranderen. Evenveel mensen staat niet onwelwillend tegenover een verandering, 37 procent staat hier neutraal tegenover. Op de vraag of men ooit de behoefte heeft gehad om van zorgverzekeraar te veranderen, antwoordt bijna 40 procent bevestigend. Ruim 40 procent heeft die behoefte nooit gevoeld. Minister Hoogervorst kon nog niet beginnen met de voorlichting over de veranderingen, omdat de Eerste Kamer de nieuwe wet nog moest aannemen. Binnenkort komt hij echter met een campagne om de Nederlanders te informeren. Hiervoor is 16 miljoen euro uitgetrokken
Bron: Telegraaf

Recente artikelen