Alle 55-plussers polypil?

Array

Uit Brits onderzoek blijkt dat een polypil met acetylsalicylzuur, een bloeddrukverlager en een statine het risico op sterfte het meest vermindert. ACE-remmers bleken niks toe te voegen. Het Pharmaceutisch Weekblad bericht over dit onderzoek en geeft meningen weer over de stelling: Alle 55-plussers moeten een polypil slikken. ‘In principe hebben alle 55-plussers baat bij een polypil’ zegt dr. Rogier Nijhuis, gepromoveerd op de polypil. ‘Ook degenen die nu volgens de richtlijnen een laag risico hebben op hart- en vaatziekten en sterfte. Je geeft het niet aan 18-jarige jongens, maar aan 55-plussers met allemaal een basaal verhoogd risico.’ Nijhuis is er niet voor ‘om de polypil bij alle 55-plussers door de brievenbus te duwen’. Het is beter dat de huisarts een afweging maakt. Ook wijst Nijhuis op een het risico dat de polypil ‘een vrijbrief wordt voor ongezond gedrag en minder bewegen’. Prof. dr. Paul Smits, internist bij UMC St Radboud, is tegen het verstrekken van een polypil aan alle 55-plussers. ‘Het belangrijkste argument is dat je vele mensen voor niks behandelt als je niet globaal een risicoprofilering doet.’’ Voor veel mensen is de polypil natuurlijk geschikt, aldus Smits: een deskundige kan beoordelen voor wie wel en voor wie niet. ‘Die kan meestal binnen vijf minuten overzien of iemand ervoor in aanmerking komt.’ Juanita Bouman, beleidsadviseur van ANBO (bond voor 50-plussers) heeft de stelling ‘Alle 50-plussers moeten een polypil slikken’ voorgelegd aan de ANBO-achterban en daar zijn vooralsnog niet veel voorstanders te bespeuren. ‘De meesten zijn voor meer aandacht voor voeding en lifestyle. Op het moment dat het echt nodig is, moet er een pil zijn voor de kwaal die je dán hebt. Maar ga niet gezonde mensen een pil geven omdat ze er misschien op termijn baat bij hebben.’ Ook wordt erop gewezen dat ouderen vaak al andere medicijnen slikken en dat nog onvoldoende helder is wat er in combinatie met de polypil aan neveneffecten en bijwerkingen gebeurt.

Bron: Zorg Vraag & Innovatie

Recente artikelen