Consument belangrijkste bondgenoot Zorgautoriteit

Array

‘Het nieuwe zorgstelsel staat of valt bij gelijkwaardige partners. Daarom ben ik bondgenoot van consumentenorganisaties. Waar ik kan, zal ik ze helpen hun machtspositie uit te bouwen.’ Dat zegt Frank de Grave in het vandaag verschenen jaarverslag 2004 van Stichting Fonds PGO, Fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden. De Grave is sinds april 2004 voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg en ZorgAutoriteit in oprichting. Markwerking kan alleen floreren als de consument de goede zorg krijgt voor de goede prijs, zegt De Grave. ‘Die consument is dus mijn belangrijkste bondgenoot. Zijn belang is mijn belang. En daarom zal ik organisaties van consumenten op allerlei manieren stimuleren en helpen. Voor zover dat nodig mocht zijn. Want het stelsel verschaft ze de macht die ze nodig hebben. Zij zijn dé machtsfactor in het geheel.’ De consument kiest, de andere spelers in de driehoek zullen het hem naar de zin moeten maken. Kernfuncties van de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties zijn lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief en bevordering van medezeggenschap. Ondanks de in 2004 opgelegde bezuiniging op de middelen van het fonds zijn de meeste organisaties er in geslaagd op deze terreinen voor hun doelgroepen veel activiteiten te ontplooien en belangrijke resultaten te behalen, aldus Winnie Sorgdrager, voorzitter van Fonds PGO. In het jaarverslag kijkt Gerard Plessius, directeur Fonds PGO, terug op een ‘niet gemakkelijk, toch succesvol’ 2004. Belangenbehartiging is het centrale thema in het jaarverslag. Ingegaan wordt op onder meer de handleiding voor belangenbehartiging (opgesteld door het Verwey-Jonker Instituut), de cursussen van Odyssee, de Patiëntenbarometer van de NPCF, de monitor Zorggebruikersbeweging en de samenwerking bij kwaliteitstoetsing. Bestuursleden en directeuren van organisaties geven hun visie over belangenbehartiging aan de hand van drie vragen.

Recente artikelen