Kleinere ziekenfondsen profiteren van overstapperiode

0
161

Vooral de kleinere ziekenfondsen met minder dan 100 duizend verzekerden hebben tussen 2001 en 2005 percentueel gezien de meeste verzekerden binnengehaald. Bij particuliere zorgverzekeraars is er in eerste instantie geen verband te zien tussen grootte van de zorgverzekeraar en de verzekerdeninstroom. Dat blijkt uit een tweetal onderzoeken over verzekerdenmobiliteit in opdracht van het ministerie van VWS.

Vektis, het informatiecentrum voor de zorgverzekeringsbranche, heeft de focus gelegd op de verzekerdenmutaties. In het andere onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en het Erasmus MC Rotterdam is de ontwikkeling van verzekerden op zowel de ziekenfondsmarkt als de particuliere markt gedurende de periode 2001-2005 in kaart gebracht.

Uit beide onderzoeken komt een vergelijkbaar beeld naar voren. Het percentage verzekerden dat op eigen initiatief tussen 2001 en 2005 van zorgverzekeraar is veranderd steeg geleidelijk met gemiddeld drie procent. Verder speelt volgens de onderzoekers de hoogte van de premie voor de hoofdverzekering en de premie voor de aanvullende verzekeringen een belangrijke rol bij het veranderen van ziekenfonds.
Vektis
Cijfers van Vektis geven aan dat in de overstapperiode van 1 januari t/m 28 februari 2005 in totaal circa 352 duizend verzekerden zijn ingestroomd bij één van de ziekenfondsen. Afgezet tegen het totaal aantal ziekenfondsverzekerden (ongeveer 10,2 miljoen) betekent dit dat circa 3,4 procent van de verzekerden is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Bij de particuliere verzekeraars zijn circa 370 duizend verzekerden ingestroomd. Dit is ongeveer 10 procent op het totale aantal van ongeveer 3,7 miljoen verzekerden, aldus Vektis.

iBMG
Het percentage dat in de overstapperiode naar een (ander) ziekenfonds overstapte nam volgens de cijfers van het iBMG toe van circa 2,5 procent in de periode 2001-2004 tot 4,2 procent in 2005. Ongeveer 3 procent blijkt in 2005 bewust van ziekenfonds te zijn veranderd en 1,3 procent is verplicht overgestapt van een particuliere of ambtenarenverzekering, zo geeft het onderzoek van het iBMG weer.

Naar aanleiding van beide onderzoeken schrijft minister Hoogervorst (VWS) aan de Tweede Kamer dat hij verwacht dat verzekerden zich met het nieuwe stelsel nog bewuster worden van de mogelijkheid tot kiezen. Hoogervorst hoopt dat verzekerden op deze manier zorgverzekeraars zullen stimuleren om zich in prijs en kwaliteit positief van elkaar te laten onderscheiden.
 
Bron: ZN