NIVEL Jaarboek 2004: Keuzen in de zorg

Array

In 2004 hield het NIVEL zich bezig met de vraag hoe zorggebruikers keuzen maken, wat ze van zorgaanbieders vinden, en waar ze met hun klachten terecht kunnen. De door het NIVEL ontwikkelde QUOTE-vragenlijsten spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de kwaliteit van zorg vanuit het gezichtspunt van de zorggebruiker. Uit NIVEL onderzoek bleek o.a. dat: – ruim 90% van de patiënten tevreden is over de huisartsenzorg, maar dat bijna een kwart vindt dat de huisartspraktijk telefonisch niet goed genoeg bereikbaar is;
– maar heel weinig mensen gebruik maken van zorg die in het buitenland wordt aangeboden;
– slechts een kwart van de mensen tevreden is met de afhandeling van hun klachten.
– Een tweede grote onderwerp was de huisartsenzorg. De hoofdboodschappen van de Tweede Nationale Studie van ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk waren: – huisartsen nemen nog steeds het leeuwendeel (96%) van de gezondheidsklachten van de bevolking voor hun rekening;
– de toegenomen zorgvraag wordt door een efficiëntere praktijkorganisatie opgevangen; – het Nederlandse volk wordt steeds vermoeider en nerveuzer, huisartsen rekenen de behandeling van psychosociale problemen minder vaak tot hun taak dan 15 jaar geleden;
– huisartsen werken grotendeels volgens de door het NHG opgestelde standaarden. En er waren meer resultaten, gerangschikt naar de volgende thema’s:
– Gezondheid en ziekten (o.a.: Vrouwen leven gezonder dan mannen)
– Wat vindt de patiënt ervan (o.a.: Mensen verwachten minder van huisarts bij alledaagse klachten dan in 1987)
– In de praktijk (o.a.: Verpleeghuisbewoner regelmatig in luier door tijdsgebrek)
– Naar een betere kwaliteit (o.a.: Met snoezelen meer mens)
– Werken in de zorg (o.a.: Diëtist ontbreekt in één op de acht verpleeghuizen)
– Financiering, structuur en wetgeving (o.a.: Veranderen orgaandonatiesysteem levert waarschijnlijk niets op)
– Internationale vergelijking (o.a.: Europese patiënt niet overal even tevreden over gezondheidszorg)
 
Bron: Nivel

Recente artikelen