Zwaarbehoeftige patiënten krijgen 40 miljoen extra

Array

Instellingen met zwaarbehoeftige patiënten krijgen volgend jaar veertig miljoen euro extra. Dat is een van de voorstellen van de VWS-rapportage Kwaliteitsbeleid langdurige zorg waar de ministerraad mee heeft ingestemd.
In de rapportage wordt ingegaan op de bevindingen van de commissie-Kennedie. Die stelt dat voor een zakelijke bedrijfsvoering van verpleeghuizen financiering naar zorgzwaarte wenselijk is.

Uitgesteld
De nieuwe AWBZ-bekostiging, die de financiering naar zorgzwaarte moet regelen, is dit voorjaar echter uitgesteld tot 2007. Om te voorkomen dat instellingen die veel patiënten met een hoge zorgzwaarte hebben hierdoor in de knel komen, wil Ross volgend jaar al starten met zorgzwaartefinanciering.

Reële zorgzwaarte
Om in aanmerking te komen voor extra geld moeten zorginstellingen wel de zorgzwaarte van hun cliënten in kaart hebben gebracht met de systematiek van intramurale zorgarrangementen (IZA’s). Als Ross een compleet beeld heeft van de reële zorgzwaarte, gaat ze bezien of veertig miljoen voldoende is.

Pakketten
VWS gaat met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het College Tarieven gezondheidszorg (CTG) en brancheorganisaties overleggen over de nadere uitwerking. ZN denkt aan systeem waarbij de verpleeghuiszorg wordt onderverdeeld in vijf pakketten die verschillen in zorgzwaarte en prijzen.

Bron: ZorgVisie

Recente artikelen