Apothekers geen meetbare invloed op kwaliteit voorschrijven

Array

Artsenbezoekers blijken een negatieve invloed te hebben op het voorschrijfgedrag. Dit concludeert Paul Muijrers in zijn proefschrift over het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen en de rol van de apotheker daarbij. Op 1 juli verdedigt Muijrers in Maastricht zijn proefschrift. Muijrers is sociaal geneeskundige en sinds 14 jaar medisch adviseur bij zorgverzekeraar CZ. Hiervoor werkte hij 15 jaar als huisarts in Maastricht. Muijrers benaderde voor het onderzoek 1435 huisartsen en 379 apothekers. Ruim 70 procent van de huisartsen en apothekers was bereid mee te werken. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen blijkt tussen huisartsen grote verschillen te bestaan. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Het onderzoek richt zich vooral op de invloed van richtlijnen en de rol van de apotheker. Uit het onderzoek blijkt dat apothekers op dit moment geen meetbare invloed hebben op de mate waarin huisartsen richtlijnen over voorschrijven opvolgen. Wel komt naar voren dat meer bezoek van artsenbezoekers van de farmaceutische industrie hierop een negatieve invloed heeft. Muijrers signaleert in het onderzoek dat huisartsen de samenwerking met apothekers als zinvol ervaren en dat zij een positieve indruk hebben van de zorg die de apotheker kan verlenen. Ook blijkt dat huisartsen en apothekers goede relaties met elkaar hebben en dat zij regelmatig overleg hebben over het voorschrijven van geneesmiddelen het zogenaamde ‘Farmaco Therapie Overleg’. Muijrers adviseert om de samenwerking tussen huisartsen en apothekers beter te structureren. Hierbij zouden de bestaande richtlijnen de aandacht moeten krijgen.
Bron: HuisartsVandaag

Recente artikelen