Elektronische communicatie tussen huisartsenpost en huisartsen in West-Brabant

Array

Kennemerland en West-Brabant zetten belangrijke stap voorwaarts in elektronische communicatie tussen huisarts en huisartsenpost Medische gegevens uit de patiëntendossiers van huisartsen kunnen tijdens avond-,nacht- en weekenddiensten op de Huisartsenposten elektronisch ingezien worden. Na een consult wordt het waarneem/retourbericht automatisch in het HIS weggeschreven zodat het dossier van de patiënt actueel blijft. Bovendien is het nu voor het eerst mogelijk deze gegevens transparant uit verschillende HISsen van een aantal softwareleveranciers in te zien. Dit resultaat is, op initiatief van de huisartsen zelf, na een lange en soms moeizame voorbereidingsperiode bereikt door gezamenlijke inspanningen van de Kennemerland ICT groep (KLICT) en de Stichting Huisartsen DienstenStructuur West-Brabant (HDS). Hiermee wordt een doorbraak bereikt in het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De belangrijkste voordelen zijn medicatiebewaking en een up-to-date medisch dossier. Het verzenden van de waarneemberichten voldoet aan de standaardvoorwaarden zoals die reeds in 1995 beschreven zijn door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en er wordt gebruikgemaakt van een Centrale Patiënten Index (CPI). Dit laatste is een grote stap voorwaarts op de weg naar het nationaal Elektronisch Medisch Dossier (EMD) en de ontwikkeling van het burger service nummer. Het NICTIZ volgt het project daarom op de voet. OokIn 2004 startte de Kennemerland ICT groep (KLICT) een testtraject met drie vooraf geselecteerde HIS leveranciers te weten Isoft (MicroHIS), OmniHis en PharmaPartners (Medicom). De gebruikte Huisartsenpostsystemen (HAP-systemen) zijn Callmanager van Labelsoft en Hapicom van PharmaPartners. In september 2004 is de Dienstwaarneming Huisartsen in een laboratoriumomgeving gerealiseerd. De HDS West-Brabant bracht vervolgens de HISsen van Promedico en Isoft (Elias) in. Promedico heeft wel meegedaan aan de labtest, maar zal na de zomer 2005 definitief aanhaken. Elias draait volop mee in het proeftraject. De laboratoriumtesten zijn onder leiding van Drs. Ir. Albert Vlug uitgevoerd door medewerkers van MIEUR van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Na de labtest volgt toetsen in de praktijk. Het Kennemer en Westbrabantse project bevindt zich nog in de testfase en alvorens het definitief ‘uit te rollen’ is het de bedoeling een maand uitgebreid te toetsen of het systeem ‘huisartsproof’ is. Na de test wordt het project geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het is de bedoeling na de zomer het proefproject een definitief karakter te geven.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

One thought on "Elektronische communicatie tussen huisartsenpost en huisartsen in West-Brabant"

  1. Ben benieuwd of ze de nieuwe tabbladen van CBP hebben gevolgd.

Comments are closed.

Recente artikelen