Zorgverzekeraars in het nieuws

Array

ONVZ heeft vorig jaar een positief resultaat geboekt van € 10,2 miljoen. De verbeterde beleggingsopbrengsten en de synergievoordelen van de integratie van de ziektekosten-portefeuilles van Zwolsche Algemene/Allianz en Nationale Nederlanden droegen in belangrijke mate bij aan dit resultaat. Het aantal particulier verzekerden steeg door de samenwerking van 98 duizend naar 324 duizend. Bij ziekenfondsverzekerden steeg het aantal licht van 45.255 naar 46.734.
De regionale zorgverzekeraars Azivo en Delta Lloyd hebben samen met de Haagse ziekenhuizen en huisartsen een overeenkomst ondertekent om de patiënten in de Haagse regio beter en sneller te kunnen verwijzen. Hierdoor wordt het voor de huisartsen mogelijk om op uniforme en digitale wijze patiënten te verwijzen naar één van de ziekenhuizen. Het project heeft de naam Vice Versa gekregen.

Het systeem geeft volgens de samenwerkende partijen voor de huisarts en de patiënt een overzicht van de behandelmogelijkheden van alle Haagse ziekenhuizen en de termijn waarop de behandeling kan plaatsvinden. Omgekeerd kunnen de specialisten het digitale systeem gebruiken om de huisarts te informeren over de behandeling van de patiënt in het ziekenhuis.

De bedoeling is dat de huisarts en patiënt straks samen op het computerscherm het totale zorgaanbod, het verwijs- en behandeltraject en de toegangstijden van alle ziekenhuizen kunnen bekijken. Tevens kan worden ingezien welke voorbereidingen er nodig zijn voor een eerste bezoek aan de medisch specialist en kunnen onderzoeken worden aangevraagd door de huisarts, aldus de overeenkomst.
  In de nieuwe basisverzekering gaat ONVZ de zorg in het basispakket vooralsnog via één restitutiepolis aanbieden. ONVZ wil de keuzevrijheid van verzekerden niet beperken door voorkeursaanbieders te contracteren, of een specifieke invulling aan de functionele aanspraken te geven. Pas op termijn zal ONVZ mogelijk ook polissen gaan ontwikkelen op basis van het naturasysteem.

Door de samenwerking met Nationale Nederlanden kan ONVZ in de basisverzekering ook verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan de basispolis koppelen. Voor deze markt op het snijvlak van zorg en sociale zekerheid ontwikkelt ONVZ momenteel een nieuw productpakket. Bron: ZN

Recente artikelen