Vrees voor tekort aan huisartsen in Zeeland

Array

Er dreigt een serieus tekort aan huisartsen in Zeeland. Binnen tien jaar stopt minimaal zeventien procent van de huidige 179 huisartsen. Uit een studie van de GGD blijkt dat niet verwacht mag worden dat veel van die vacatures worden opgevuld door nieuwe huisartsen. Het tekort dreigt zeer zeker voor West-Zeeuws-Vlaanderen en -in iets mindere mate- Schouwen-Duiveland.
Zeeland is geen aantrekkelijke regio voor nieuwe praktijkzoekende huisartsen, zo blijkt uit het onderzoek. Deze nieuwelingen, en zeker vrouwelijke huisartsen, willen in de regel werken in een groepspraktijk terwijl bijna de helft van de Zeeuwse huisartsen juist een solopraktijk heeft. Het samenvoegen van een aantal van die solopraktijken is vooral op het platteland niet goed mogelijk, zo wordt in de studie gesteld. „Zo kan het voor een huisarts in een dorpje van drieduizend inwoners moeilijk zijn om dit te verlaten en zes kilometer verderop in een groot pand met collega’s te gaan zitten“, schrijven de samenstellers. Vooral omdat zo’n verhuizer nauwelijks kan rekenen op financiële steun van de verzekeraars. Ook de wisselende zorgvraag in belangrijke delen van Zeeland spreekt volgens de studie niet veel nieuwe huisartsen aan. Vooral in de toeristische regio’s hebben huisartsen het ’s zomers erg druk terwijl ze het in de winter relatief rustig hebben.

West-Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen-Duiveland zijn kwetsbare gebieden, vanwege de kleine huisartsenposten. Volgens de studie draaien de huisartsen er relatief veel diensturen. „Hierdoor ontstaan problemen met de financiering van die posten“, aldus de onderzoekers.

Zeeuws-Vlaanderen is nu nog een redelijk populaire vestigingsregio voor Belgische huisartsen. De samenstellers verwachten dat de belangstelling fors zal afnemen als in België de regeling voor avond-, nacht- en weekeindediensten wordt verbeterd en het tarievensysteem voor waarnemers is bijgesteld.

Ook wijzen de samenstellers op de specifieke problemen die gelden voor de apotheekhoudende huisartsen, ongeveer de helft. Een deel van deze praktijken is zonder apotheek niet langer rendabel, terwijl door nieuwe regels deze dubbelfunctie in het gedrang komt.

Samenwerking
De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking tussen de huisartsen, waardoor praktijken aantrekkelijker worden voor nieuwkomers. Gemeenten kunnen ook een rol spelen bij het op peil houden van het aantal huisartsen. Daarbij wijzen de samenstellers op zaken als schappelijke grondprijzen en een soepele houding ten aanzien van vergunningen en ontheffingen. „In nieuwbouwwijken zou ruimte ingepland kunnen worden in een gezondheidscentrum.“ Tot slot wijzen ze op het ontbreken van overleg met huisartsen in een aantal gemeenten. Door dat overleg op te pakken, kunnen problemen aangekaart worden en knelpunten opgelost. Zo’n overleg kan volgens de GGD bijdragen aan een beter vestigingsklimaat.

Bron: PZC

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen