Oncologische revalidatie versterkt fysiek en mentaal

Array

Onder de naam Oncorev is een landelijke studie opgezet naar de effecten van de oncologische revalidatie Herstel & Balans. Dit revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten wordt aangeboden bij Academisch Ziekenhuis Groningen (Beatrixoord), revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht, Erasmus Medisch Centrum, Ziekenhuis Hilversum (Zonnestraal) en Stichting Revalidatie Limburg in Hoensbroek. Het magazine Mediaan van Academisch Ziekenhuis Maastricht bericht hierover. Door betere diagnostiek en behandeling krijgen steeds meer (ex-) kankerpatiënten te maken met de lichamelijke en psychologische gevolgen van hun ziekte. Voorbeelden zijn lichamelijke klachten als coördinatieproblemen, pijnlijke spieren, vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, of slaapstoornissen. Maar ook psychische klachten als depressiviteit, concentratiestoornissen, angst en onzekerheid komen vaak voor. Daarnaast kunnen zich problemen voordoen in de omgang met de partner, familie en vrienden of bij het vinden of hervatten van werk.
Het programma Herstel & Balans voorziet in een grote behoefte. Alleen al in Hoensbroek gaat iedere zes weken een nieuwe groep van start. De deelnemers volgen hier drie maanden lang, twee dagdelen per week, een groepsprogramma. Tekenend voor het succes van de oncologische groepsrevalidatie wordt genoemd de zeer beperkte uitval. Eigenlijk vallen er alleen af en toe deelnemers af vanwege herhaling van de ziekte. Binnen de groepen ervaart men bij de verwerking veel steun aan elkaar. Geregeld blijven deelnemers ook na revalidatie contact met elkaar onderhouden.

Kosten De kosten van het revalidatieprogramma en het onderzoek worden gedragen door verschillende instanties:

Bron: Oncorev.nl

Recente artikelen