Zalm/Hoogervorst verlammen onderhandelingen toekomst huisartsenzorg

Array

Hedenochtend is het opnieuw niet tot een akkoord gekomen tussen de LHV, VWS en ZN in het al maanden durende conflict over de modernisering en financiering van de huisartsgeneeskunde. De LHV roept huisartsen op om hun contracten met de Huisartsenposten op te zeggen.

Klaarblijkelijk zijn VWS/ZN nog steeds niet bereid om de financiële ruimte te creëren voor moderne, toekomstbestendige huisartsgeneeskunde, zoals die overigens door VWS zelf steeds is gepropageerd.
De positie van de huisarts is ook in het nieuwe zorgstelsel, volgens kabinet en Staten-Generaal, onomstreden. De wijze waarop de huisartsen bijdragen aan de betaalbaarheid van de gezondheidszorg staat buiten kijf. Zowel de actie-eisen van de LHV als de ‘Offerte Financiering Huisartsenzorg 2006’ zijn tot op heden ook niet met argumenten weerlegd. Het is daarom onbegrijpelijk dat minister Hoogervorst volhardt in zijn weigering de eisen en voorwaarden van de LHV in te willigen. Het roept de vraag op in hoeverre de minister voldoende kracht en motivatie heeft om binnen het kabinet de belangen van de Nederlandse gezondheidszorg adequaat te verdedigen. Met name tegenover de minister van Financiën, de heer Zalm, zal de minister van VWS zich als pleitbezorger dienen op te stellen van nieuwe investeringsruimte voor de huisartsenzorg. Door het uitblijven van een akkoord is vooralsnog onvoldoende gewaarborgd dat ook onder de nieuwe zorgverzekeringswet, iedere Nederlander kan rekenen op een huisarts in de buurt die kwalitatief goede zorg kan leveren en die voldoende tijd heeft voor de patiënt. De acties van de huisartsen worden daarom voortgezet.
Er zal door de huisartsen geen medewerking worden verleend aan de invoering van de zorgverzekeringswet daar waar deze in strijd is met de belangen van de patiëntenzorg in de huisartsenpraktijk.

Het Landelijk Actie Comité Huisartsen (LACH) schaart zich achter de eerdere oproep van het LHV-bestuur om voorlopig géén enkele contractuele verplichting aan te gaan met zorgverzekeraars.
Tevens worden de huisartsen opgeroepen voor 1 juli a.s. het contract met de huisartsenpost op te zeggen zodat ook voor de huisartsenzorg buiten kantooruren, per 1 januari 2006, onderhandelingen kunnen starten op basis van een ‘Offerte ANW-zorg 2006’. Huisartsen die geen gebruik maken van een huisartsenpost, wordt geadviseerd hun regionale zorgverzekeraar op de hoogte te stellen dat ANW-zorg niet meer op de gebruikelijke wijze beschikbaar zal zijn.

De nieuwe zorgverzekeringswet en de positie van de zorgverzekeraars daarin maakt het noodzakelijk dat huisartsen zich hierop voorbereiden en zich professioneel aanpassen aan de nieuwe marktomgeving waarin zij volgend jaar kunnen en willen werken.
Uit recente peilingen is gebleken dat het overgrote deel van de huisartsen van mening is dat huisartsenzorg buiten kantooruren het best door huisartsen kan worden aangeboden.
De nieuwe zakelijke en juridische omgeving vergt echter nieuwe voorwaarden waarover de beroepsgroep nog geen zekerheid heeft. De ervaringen met de huidige onderhandelingen met VWS en ZN, over de voorwaarden voor de dagzorg, zijn niet bepaald een gunstig signaal voor de huisartsen. Het is aan de ministers Zalm en Hoogervorst het tij te keren.
Het overleg tussen het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wordt woensdag vervolgd. De drie partijen praten onder leiding van onafhankelijk voorzitter Ella Vogelaar over het nieuwe bekostigingssysteem voor de huisartsenzorg. Het overleg van vandaag leidde nog niet tot een uitkomst die voor alle partijen aanvaardbaar is. De inzet van het overleg is het bereiken van overeenstemming over de bekostiging van de huisartsenzorg in het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari 2006 wordt ingevoerd. Voorzitter Vogelaar en de deelnemers aan het overleg deden geen inhoudelijke mededelingen over het verloop van de onderhandelingen.
Link: LHV
Bron: VWS / Huisartsvandaag

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen