EMEA/CHMP adviseert schorsing registratie Bextra

Array

Na herbeoordeling van de geneesmiddelenklasse van de COX-2 remmers heeft de EMEA/CHMP geadviseerd om de handelsvergunning van Bextra (valdecoxib) te schorsen. Ook zijn nieuwe contra-indicaties en waarschuwingen opgesteld voor COX-2 remmers die nog verkrijgbaar zijn in de EU.

Vanwege het risico op ernstige en mogelijk dodelijke huidreacties bij gebruik van Bextra lijkt de balans werkzaamheid-schadelijkheid negatief. De schorsing wordt binnen een jaar herbeoordeeld. Volgens de CHMP wijzen de beschikbare gegevens van de overige COX-2 remmers op een verhoogde kans op trombotische reacties op cardiovasculair gebied. Er is een verband tussen dosis en duur van de behandeling en de kans op deze cardiovasculaire bijwerkingen.   Bron: CBG, 29 juni 2005 (pdf)

Recente artikelen