College voor Accreditering Huisartsen in beweging

Array

Huisartsen moeten deskundig zijn om goede zorg te kunnen verlenen. Na zijn opleiding onderhoudt de huisarts zijn deskundigheid door deel te nemen aan bij- en nascholing. Om hem te helpen bij de keuze uit het aanbod van deze bij- en nascholing, is het principe van accreditering ingesteld. Accreditering biedt de huisarts de zekerheid dat het aanbod passend is voor de gewenste deskundigheidsbevordering. Elke huisarts heeft per jaar 40 geaccrediteerde punten nodig.

De uitvoerder van de accreditatie, het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH), is financieel zelfredzaam en zelfstandig. Een Raad van Advies van vertegenwoordigers van LHV, NHG en KNMG beoordeelt het werk van het CvAH en gaat daarbij uit van de regels die de beroepsgroep stelt. Het CvAH zorgt dat de kwaliteit van na- en bijscholingen op niveau en actueel blijft. Dit doet zij onder andere door een voortdurende dialoog met aanbieders van nascholingen. Nascholing is per definitie een onderwerp dat in beweging is. Onderwerpen passen zich aan aan de tijd, en ook organisatiestructuren veranderen. Het CvAH volgt al die ontwikkelingen op de voet. Het is een dynamisch instituut dat zich wil profileren als kwaliteitsinstrument.
Met het verdwijnen van de DHV’s moeten we nieuwe contacten leggen door het hele land. De huisartskringen met een nascholingscoördinator willen graag weten waar ze aan toe zijn. Het CvAH is hier actief mee bezig. De contacten zijn gelegd, er komen duidelijke richtlijnen voor diverse vormen van nascholing. Die richtlijnen volgen zo veel mogelijk eenzelfde stramien, zodat de structuur heel transparant blijft en gemakkelijk te volgen.
Naast de inhoud speelt bij het ontwikkelen van criteria de beoordeling van de interactie tussen cursusgever en cursusontvanger een belangrijke rol. Binnenkort kunt u hier meer over lezen op onze website: http://www.knmg.nl, keuze Accreditering & Nascholing. Daar vindt u ook een interessant overzicht van alle nascholingen die het CvAH tot nu toe heeft geaccrediteerd.
 
Bron:KNMG

Recente artikelen