Modelpolissen Zvw uitgangspunt voor zorgverzekeraars

Array

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in overleg met het ministerie van VWS en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) twee modelpolissen opgesteld voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De eerste modelovereenkomst is een polis voor gecontracteerde zorg, op basis van zorg in natura. De tweede modelovereenkomst is een variant op de eerste voorbeeldovereenkomst en betreft een polis op basis van restitutie. Zorgverzekeraars kunnen de modelovereenkomsten gebruiken als uitgangspunt bij het opstellen van eigen (model)overeenkomsten met verzekerden.

Speciaal punt van aandacht in de modelpolis is de korting die een verzekeraar kan opleggen bij de vergoeding van kosten van zorg, als een verzekerde met een polis op basis van gecontracteerde zorg, een niet-gecontracteerde zorgaanbieder heeft bezocht. De wet bepaalt dat de verzekeraar zelf de hoogte van de korting op de restitutievergoeding mag vaststellen, zonder dat deze korting een belemmering mag vormen om elders hulp in te roepen.

Het CTZ zal de polissen die zorgverzekeraars ter toetsing moeten voorleggen, voornamelijk beoordelen op de manier waarop de wettelijke aanspraken zijn vastgelegd in verzekeringsprestaties. De premiehoogte wordt niet door het CTZ getoetst, wel de inzichtelijkheid bij de opbouw van de premie en de factoren die leiden tot korting. Het CTZ heeft aangegeven dat ook het polisblad onderdeel van de modelovereenkomst uitmaakt.

Bron: ZN

Recente artikelen