IV-levodopa vermindert motorische complicaties bij Parkinson

Array

Continue toediening van levodopa per infuus vermindert motorische complicaties bij patiënten met vergevorderde Parkinson, zo blijkt uit een vergelijkend onderzoekje naar dit middel, dat in de hersenen wordt omgezet in dopamine.

Onderzoek naar de farmakokinetische eigenschappen van levodopa toont aan dat vermindering van motorische complicaties kan worden bereikt door lage plasmawaarden van levodopa te vermijden, en dat relatief hoge waarden geen negatieve invloed hebben. De onderzoekers denken dat als levodopa/carbidopa oraal zou kunnen worden toegediend, maar met het farmakokinetische patroon van de infusie, een soortgelijke vermindering van motorische complicaties kan worden bereikt. Aangenomen wordt dat deze complicaties samenhangen met de relatief lage halfwaardetijd van levodopa en het vermogen ervan om striatale dopaminereceptoren pulsatiel te stimuleren.

Bron: Archives of Neurology, juni 2005

Recente artikelen