Grensoverschrijdende samenwerking in hersenonderzoek

Array

Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Duisburg-Essen investeren samen in een zeer geavanceerde MRI-scanner met een veldsterkte van 7 Tesla. Met dit unieke apparaat kunnen hersenstructuren nog preciezer in beeld gebracht worden. Maandag 4 juli tekenen beide partners te Nijmegen een overeenkomst voor de oprichting van een gezamenlijk onderzoekscentrum. Namens de Radboud Universiteit Nijmegen zal het F.C. Donderscentrum aan de samenwerking gestalte gaan geven. De 7-Tesla MRI-apparatuur biedt de Universiteit van Duisburg-Essen en het F.C. Donderscentrum betere onderzoeksmogelijkheden dan de huidige 1,5 en 3-Tesla scanners. Met de beelden die verkregen worden kunnen de verschillende hersenfuncties scherp gedifferentieerd worden. Het brengt de onderzoekers een stap dichter bij het doorgronden van de hersenen. Uiteindelijk zal dit de kennis over ziektes als Alzheimer, Parkinson, autisme, en dyslexie verhogen en leiden tot medicijnen, therapieën of genezing.. De Nijmeegse onderzoekers zullen de eersten in Nederland zijn die de hersenen met een dergelijke geavanceerde scanner gaan onderzoeken. Twee dagen per week staat de scanner – in Essen- tot hun beschikking; de Duitse collega’s gebruiken de apparatuur voor medisch onderzoek. Zij zullen wereldwijd tot de pioniers behoren die met de 7-Tesla MRI-apparatuur het hele lichaam gaan onderzoeken.
Het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging doet onderzoek naar de werking van de hersenen. Het beschikt over de geavanceerde apparatuur om activiteiten in de hersenen te meten wanneer die met een specifieke taak bezig zijn zoals rekenen of lezen. Zo wordt inzicht verkregen in de neurobiologische fundamenten van het menselijk cognitief vermogen. Onlangs verwierf de directeur van het F.C.Donderscentrum, prof. Peter Hagoort, de prestigieuze NWO-Spinozapremie. De onderscheiding vormt de bekroning voor zijn onderzoek naar het menselijk taalvermogen, maar ook voor de manier waarop hij het F.C .Donders Centrum in vijf jaar tijd naar wereldfaam geleid heeft. De Nijmeegse Spinozawinnaar 2005 wordt alom beschouwd als internationaal toonaangevend onderzoeker en opinieleider op zijn vakgebied. Vakgenoten verwachten dat Hagoort in de toekomst nieuw licht zal werpen op de neurale basis van cognitieve processen zoals die van taal en taalverwerking. Die toekomst komt met de nieuwe apparatuur ook een stap dichterbij. Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Recente artikelen