Vragen over zorg aan stervenden verdubbeld

Array

Zorgverleners hebben erg veel vragen over zorg aan stervenden. Deze komen binnen bij de Integrale kankercentra (IKC). Het aantal vragen is in een jaar tijd bijna verdubbeld naar 5289. Dit cijfer blijkt uit het jaarverslag over 2004 van de consultatieafdelingen van de IKC’s. Vooral huisartsen maken hier gebruik van. Deze ontwikkeling stemt Staatssecretaris Ross tot tevredenheid. Er moet volgens haar nog wel gewerkt worden aan de kwaliteit van deze consulten. Het valt uit het jaarverslag niet uit te maken hoe het met deze kwaliteit staat. Dit heeft de staatssecretaris onlangs aan de Tweede kamer geschreven. Tevens moeten de IKC’s nog duidelijker afspreken wat er wel en wat er niet bij een consult thuis hoort. Het wordt al aan gewerkt. Al sinds 2002 werkt het ministerie van VWS aan de invoering van een landelijk netwerk van consultatiepunten voor hulpverleners met vragen over palliatieve zorg. Deze taak wordt sinds 2004 uitgevoerd bij de negen IKC’s in het land.
Bron: Zorgkrant

Recente artikelen