Initiatief tot keurmerk uitvaartbranche

Array

De Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (VOU) heeft het initiatief van DELA, Monuta en Yarden onderschreven om te komen tot een keurmerk voor uitvaartondernemingen.
Bureau voor branchemanagement Wissenraet Van Spaendonck uit Tilburg heeft de opdracht gekregen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

De VOU heeft de wens uitgesproken dit keurmerk vóór en mét de branche te ontwikkelen.
Derhalve heeft Wissenraet Van Spaendonck op 12 juli jongstleden aan de besturen van de LSUW, NUVU en NVU de presentatie van het plan van aanpak verzorgd. Nader overleg zal nog plaats vinden over de wijze waarop er gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan de realisatie van het keurmerk.

De eerste stap, bestaande uit een vooronderzoek, zal binnenkort starten en is in de maand september afgerond.
Als het vooronderzoek uitwijst dat een keurmerk tegemoet komt aan de behoefte van zowel klanten, toeleveranciers als uitvaartbedrijven is het de bedoeling dat het keurmerk begin 2006 gereed is om in Nederland te worden ingevoerd.
Zodra meer informatie beschikbaar is over vervolgstappen en of inhoud wordt meer informatie beschikbaar gesteld.

Recente artikelen