Betere zorg voor jeugd van 0 tot 19 jaar

Array

De jeugdgezondheidszorg heeft een landelijke standaard ontwikkeld waarmee de elektronische uitwisseling van gegevens van kinderen van 0 tot 19 jaar tussen consultatiebureaus en GGD’en duidelijker, sneller en effectiever wordt. De standaard is een belangrijke stap op weg naar het elektronisch cliëntendossier voor de jeugdgezondheidszorg. In de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg bestaan meer dan 5,4 miljoen dossiers van kinderen. Jaarlijks worden er circa 200.000 dossiers tussen instellingen uitgewisseld, bij verhuizingen en overdracht van dossiers van consultatiebureaus naar GGD’en bij het vierde levensjaar. Deze dossiers zijn grotendeels papieren dossiers. Dit kost tijd en geld en maakt de Jeugdgezondheidszorg minder efficiënt dan ze kan zijn. Door informatisering kan dit probleem worden opgelost en de signalering van risicokinderen verbeterd worden. De eerste belangrijke stap die hierin is genomen, is het vaststellen van de standaarden in de basisgegevensset voor de Jeugdgezondheidszorg
De basisgegevensset voor de jeugdgezondheidszorg is een verzameling van gegevens rondom een kind die minimaal nodig zijn om de gezondheid van het kind goed te bewaken. Doordat de gegevens gestandaardiseerd zijn, kunnen ze straks gemakkelijk tussen jeugdgezondheidszorginstellingen uitgewisseld worden en ook met andere zorgverleners zoals huisartsen en verloskundigen.
De standaardisering maakt ook efficiënt onderzoek naar de jeugdgezondheidszorg mogelijk. Gegevens over kinderen kunnen met elkaar vergeleken worden: op lokaal, maar uiteindelijk ook op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Hierdoor krijgen gemeenten en beleidsmakers een beter inzicht in de ontwikkeling en zorgbehoefte van de jongeren in Nederland. De standaardisatie sluit aan op andere initiatieven in en om de jeugdgezondheidszorg, zoals operatie Jong, Eenheid van taal, de standaarden jeugdgezondheidszorg, het signaleringsprotocol overgewicht en de meldcode kindermishandeling en gaat gebruik maken van het burgerservicenummer in de zorg. Dit is een belangrijke versterking van de bescherming van de gezondheid van elke jeugdige in Nederland. De basisgegevensset voor de Jeugdgezondheidszorg is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ), de Zorgorganisatie van Zorgondernemers (Z-org), GGD Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gegevensset is door het zorgveld en onder regie van NICTIZ gerealiseerd.
Het ministerie van VWS heeft eind 2004 met Z-org, GGD Nederland, de VNG de afspraak gemaakt de Jeugdgezondheidszorg te informatiseren. Voor het Programma Informatisering Jeugdgezondheidszorg is 3,5 miljoen euro beschikbaar. In het programma Informatisering Jeugdgezondheidszorg zetten deze partijen zich in om een integraal landelijk Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) voor de jeugdgezondheidszorg te realiseren, dat bijdraagt aan een betere jeugdgezondheidszorg. De set zal binnenkort door geselecteerde JGZ koplopers binnen testtrajecten gebruikt gaan worden.

Bron: VWS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen